Bruisende tafrelen rond ‘Brûsplak’

12-05-2022 BALK – Met name de VVD kreeg gister veel interrupties. Dit gebeurde tijdens de uitleg van waarom de partij niet voor de Stuit wilde kiezen als locatie. De voorkeur voor de VVD was duidelijk om Partycentrum it Haske aan te wijzen als beoogd brusplak. Dat leidde tot veel verontwaardiging bij andere partijen. Er was uiteindelijk een schorsing nodig om de vele interrupties te stoppen.

Burgerpartij De Fryske Marren had middels Rosa Yntema haalde aan dat de voorkeur van College mogelijk al vast lag op de locatie van de Stuit. Daarmee refereerde zij naar een gesprek over it brûsplak tijdens het Petear. Mevrouw Homma van het CDA hekelt het feit dat andere dorpen vaak zelf mee moeten betalen voor het realiseren van dergelijke initiatieven en het hier lijkt dat het hier niet het geval is.

Het werd binnen de raad al heel snel duidelijk dat de Stuit niet de voorkeur heeft van de partijen. De PVDA, GroenLinks en de NCPN dienden een amendement in om de optie van de voormalige evenementenhal verder te verkennen en te berekenen. Wethouder De Jong bleef echter in zijn 1e termijn de Stuit (onnodig) lang verdedigen. 

Uiteindelijk is er een nieuw amendement waarin er 2 locaties verder zullen worden onderzocht namelijk het de evenementenhal en partycentrum it Haske. Het College heeft nu de opdracht om de mogelijke kosten van beide scenario’s te onderzoeken. Wordt vervolgt…