Bekendmakingen week 9 (2023)

03-03-2023 BALK – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl

02-03-2023 – Opheffing van het adres in Nederland van: S.R. da Rocha

02-03-2023 – Opheffing van het adres in Nederland van: M. Keizer

02-03-2023 – Commissie van advies voor de bezwaarschriften: vergadering 8 maart 2023

02-03-2023 – Tramweg 16 te Lemmer: aanvraag vergunning uitbreiding van het bestaande pand (OV 20230112)

01-03-2023 – Buorren 2 te Terkaple: aanvraag vergunning snoeien/toppen van 2 bomen (OV 20230130)

01-03-2023 – Koningin Julianalaan 16 te Joure: aanvraag vergunning plaatsen van een PostNL Pakket- en briefautomaat (legalisatie) (OV 20230127)

01-03-2023 – Algemiene Wei 2 A te Oudega: aanvraag vergunning veranderen van de inrichting (OV 20230118)

01-03-2023 – Jentjemeer 5 te Joure: aanvraag vergunning uitbreiden van de loods (OV 20230125)

01-03-2023 – Jousterweg 53 te Oudehaske: verleende vergunning verbouwen van de boerderij (OV 20220620/)

01-03-2023 – Straatweg 29 te Follega: aanvraag vergunning herstellen van fundering en kozijnen i.v.m. verzakken woonhuis (OV 20230120)

01-03-2023 – Zeedijk 10, Polle 9A, 11, 14, 14A en 15 te Lemmer.: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20230030)

01-03-2023 – Meer van Eysinga 8 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning uitbouwen van de recreatiewoning (OV 20230129)

01-03-2023 – Oude Postweg 46 te Rottum: verleende vergunning plaatsen van zonnepanelen (OV 20220480/)

01-03-2023 – Jeen Hornstraweg 18 te Wijckel: verleende vergunning terugsnoeien van de elzen-wal naast de kas en volledig opruimen van alle wildgroei op het terrein (OV 20230012)

01-03-2023 – Oordenwei 6 te Kolderwolde: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning plaatsen van een kleine (erf)windturbine (OV 20220743)

01-03-2023 – Lynbaen 9 te Wijckel: aanvraag vergunning plaatsen van een overkapping t.b.v. onderdak van 2 pony’s. Het dak wordt voorzien van 15 zonnepanelen. (OV 20220724)

01-03-2023 – Molewei Sint Nicolaasga tegenover de Jumbo: verleende standplaatsvergunning (SV 20230002)

01-03-2023 – Landmansweg 22 te Oosterzee: verleende vergunning bouwen van een vrijstaande woning (OV 20220464/)

01-03-2023 – Kwekerijweg 1 te Rohel: verleende vergunning realiseren van een bedrijfsruimte (OV 20220401/)

01-03-2023 – Westerse Dijk 1 te Delfstrahuizen: verleende vergunning bouwen van een kleine agrarische windmolen t.b.v. eigen gebruik (OV 20220736/)

01-03-2023 – Straatweg 84 te Lemmer: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning bouwen van een bedrijfsloods (OV 20220722)

01-03-2023 – Gedempte gracht, F. Schurerplein, Kortestreek en Langestreek te Lemmer: verleende evenementenvergunning houden van een kermis en markt tijdens Lemmer Ahoy (EV 20230015)

01-03-2023 – Lytse Jerden 1 (CH30) te Sloten: verleende vergunning Bouwen van een vervangende bedrijfswoning (OV 20220383/)

01-03-2023 – hoek Appelwijk/ Kolkstraat Joure: verleende standplaatsvergunning (SV 20230003)

01-03-2023 – Doniapark 94 te Langweer: verleende vergunning plaatsen van een berging (OV 20230094/)

01-03-2023 – Appelwijk 11 Joure: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20230015)

01-03-2023 – Hobbe van Baerdtstraat 37 te Joure: aanvraag vergunning plaatsen van een deurkozijn (OV 20230119)

01-03-2023 – Lynbaen 9 te Wijckel: verleende vergunning plaatsen van een overkapping t.b.v. onderdak van 2 pony’s. Het dak wordt voorzien van 15 zonnepanelen. (OV 20220724)

01-03-2023 – Middenweg 68 te Bantega: verleende vergunning plaatsen van zonnepanelen op de grond (OV 20230048/)

01-03-2023 – Houtrib 33 te Lemmer: aanvraag vergunning bouwen van een overkapping (OV 20230126)

01-03-2023 – Lennastraat 19 te Lemmer: aanvraag vergunning realiseren van een kleine aanbouw op de verdiepingsvloer i.v.m. het splitsen van de woning in twee woningen (OV 20230116)

01-03-2023 – Meenscharweg 37 te Vegelinsoord: verleende vergunning plaatsen van een kleine erf windturbine (OV 20220719/)

01-03-2023 – Lemsterpad 2 te Lemmer: verleende vergunning plaatsen van 30 zonnepanelen (OV 20220740/)

01-03-2023 – Jentjemeer 3 te Joure: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20230026)

01-03-2023 – Cloosterhout 11 te Lemmer: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20230028)

01-03-2023 – Jentjemeer 5 A te Joure: aanvraag vergunning uitbreiden van de loods (OV 20230124)

01-03-2023 – Pampusstraat te Lemmer (Kadestrale aanduiding: LMR01/A/4109): aanvraag vergunning bouwen van 2 woningen (OV 20230128)

01-03-2023 – Steiger 23 te Joure: verleende vergunning verbouwen van de woning (OV 20230054/)

01-03-2023 – Mandaat Kieswet Hoofdstuk Na

28-02-2023 – Zitting gemeentelijk stembureau Verkiezingen Provinciale Staten van Fryslân, Wetterskip Fryslân en Waterschap Zuiderzeeland

28-02-2023 – Gemeente De Fryske Marren – Verkeersbesluit intrekking GPP op kenteken – Lemmer

27-02-2023 – Gemeente De Fryske Marren – Verkeersbesluit intrekking GPP op kenteken – Lemmer

27-02-2023 – Gemeente De Fryske Marren – Verkeersbesluit intrekking GPP op kenteken – Joure

27-02-2023 – Agenda Petear

27-02-2023 – Utbuorren 50 te Terherne: opnieuw verleende vergunning vervangen en uitbreiden van drie steigers (OV 20210486)

27-02-2023 – Gemeente De Fryske Marren – Verkeersbesluit intrekking GPP op kenteken – Langweer

27-02-2023 – Ontwerpbestemmingsplan Joure -De Scharcamp en De Finne, Gemeente De Fryske Marren, ter inzage.

24-02-2023 – Agenda raadsvergadering

Geef een reactie