Bekendmakingen week 8 (2023)

24-02-2023 BALK – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl

24-02-2023 – Ontwerpbestemmingsplan Joure -De Scharcamp en De Finne, Gemeente De Fryske Marren, ter inzage.

24-02-2023 – Agenda raadsvergadering

24-02-2023 – Bestemmingsplan Hoge Dijk 9A Rotsterhaule, omgevingsvergunning en besluit Hogere waarde geluid

23-02-2023 – Verkeersbesluit in verband met het houden van een kermis en markt tijdens Lemmer Ahoy (EV 20230015/Z.736505)

23-02-2023 – De Hege Bouwen 18 te Nijemirdum: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20230024)

22-02-2023 – Sewei 7 te Joure: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20230013)

22-02-2023 – Straatweg 78 A te Lemmer: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20230022)

22-02-2023 – Straatweg 78 A te Lemmer: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20230022)

22-02-2023 – Kadijk 14 te Sintjohannesga: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20230023)

22-02-2023 – Kooiweg 4 te Lemmer: aanvraag vergunning plaatsen van een kleine (erf)windturbine (OV 20220779)

22-02-2023 – Jelle-paad 7 te Terherne: verleende vergunning realiseren van een botenstalling met zonnedak (OV 20220814/)

22-02-2023 – De Achte 10 te Terherne: aanvraag vergunning plaatsen van een nieuwe tuinschuur waarbij bestaand hok afgebroken wordt (OV 20230107)

22-02-2023 – Pr Willem-Alexanderstr 98 te Joure: aanvraag vergunning ophogen van de berging en plaatsen van een kanteldeur in de achtergevel (OV 20230108)

22-02-2023 – Kadijk 11B te Lemmer: verleende vergunning realiseren van inpandige woning (OV 20230047/)

22-02-2023 – Rectificatie: De Ulekamp 29 te Joure: verleende vergunning bouwen van een dakkapel (OV 20220329)

22-02-2023 – Midstraat 53 te Joure: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20230014)

22-02-2023 – Sietze Hepkemalaan 20 te Sint Nicolaasga: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning aansluiten van de verbindingsgang op het bestaande monument. (O

22-02-2023 – Kerkpad 8 te Haskerhorne: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20230021)

22-02-2023 – Jannahoeve 2 te Joure: aanvraag vergunning plaatsen van een tuinkamer in de achterhoek van de tuin (OV 20230109)

22-02-2023 – Achterom 90 te Sloten: verleende vergunning verbouwen van de woning (OV 20230051/)

22-02-2023 – Eiland Ganzetippe in het Tjeukemeer: verleende vergunning onderhouden en opwaarderen van de recreatieve mogelijkheden van de Ganzetippe. (OV 20230065/

22-02-2023 – Bisschopsweg 12 a te Rotstergaast: aanvraag vergunning verbouwen en uitbreiden van de woning (OV 20220660)

22-02-2023 – Gaestwei 8 te Bakhuizen: aanvraag vergunning verduurzamen van de woning, wijzigen gehele gevel en indeling (OV 20230106)

22-02-2023 – De Hege Bouwen 2 A te Nijemirdum: weigering vergunning bouwen van een opslagloods t.b.v. opslagruimte (OV 20220802/)

22-02-2023 – Kooiweg 4 te Lemmer: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20230025)

22-02-2023 – Nadere regels maatschappelijke ondrsteuning gemeente De Fryske Marren 2023

20-02-2023 – Beleidsnotitie beleid uitgifte bedrijfskavels in de gemeente De Fryske Marren

Geef een reactie