Bekendmakingen week 41 (2022)

14-10-2022 BALK – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl

14-10-2022 – Intrekken verkeersbesluit, bekend gemaakt op 5 januari 2022

14-10-2022 – Voorontwerpbestemmingsplan Lemmer – Straatweg 52D

13-10-2022 – De Wieken 1 te Sint Nicolaasga: verleende evenementenvergunning het houden van een theatervoorstelling Romte bij aannemingsbedrijf Bangma aan de Wieke

12-10-2022 – Elahuizen (Kadastrale aanduiding: BAL00/O/314): verleende vergunning bouwen van een faunatoren (OV 20220547/)

12-10-2022 – Langwarderdyk 16 0059 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning bouwen van een recreatiewoning (OV 20220648)

12-10-2022 – Bestemmingsplan Rottum – Vogelzangweg 2

12-10-2022 – Opheffing van het adres in Nederland van: M. Sikkens

12-10-2022 – Hoitebuorren 31A te Nijemirdum (Kadastrale aanduiding: BAL00/M/4117): aanvraag vergunning plaatsen van een overkapping met zonnepanelen (OV 20220500)

12-10-2022 – It Hôf 5 te Goingarijp: verleende vergunning restaureren van het uurwerk (OV 20220580/)

12-10-2022 – Parkeerterrein sportpark de Kampen: verleende evenementenvergunning houden van een oktoberfest opzaterdag 29 oktober 2022 (EV 20220118)

12-10-2022 – Ipestrjitte 4 te Lemmer (Kadastrale aanduiding: LMR01/D/3155): verleende vergunning realiseren van een woonhuis (OV 20210820/)

12-10-2022 – It Hôf 18 te Goingarijp: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning bouwen van een schuur met overkapping .

12-10-2022 – Kooisloot 12 te Bantega: verleende vergunning plaatsen van een kleine agrarische windmolen (OV 20220466/)

12-10-2022 – Plattedijk 65 te Lemmer: aanvraag vergunning renoveren en verduurzamen van de boerderij (OV 20220649)

12-10-2022 – Vierhuisterweg te Rohel (Kadastrale aanduiding: JHN00/E/2959): aanvraag vergunning het vervangen van de vlonders (OV 20220644)

12-10-2022 – Jan Schotanuswei 9 te Oudemirdum: verleende vergunning uitbreiden van de woning en het vervangen van het bestaande hok (OV 20220521/)

12-10-2022 – Westerein 14 te Harich: verleende vergunning realiseren van een kleine boerderijwindmolen voor eigen gebruik (OV 20210666/)

12-10-2022 – Polderdijk 1 te Lemmer: verleende vergunning plaatsen van zonnepanelen (OV 20220544/)

12-10-2022 – Koarte Ekers 3 te Joure: aanvraag vergunning uitbreiden van de kapschuur (OV 20220651)

12-10-2022 – Bestemmingsplan De Brette Hoanne

12-10-2022 – Jan Schotanuswei 11 te Oudemirdum: verleende vergunning verbouwen/uitbreiden van de woning (OV 20210873/)

12-10-2022 – Langestreek 31 te Lemmer: melding Activiteitenbesluit milieubeheer MB 20220049 en MW20220001

10-10-2022 – Beleidsregels bijzondere bijstand De Fryske Marren 2022

Geef een reactie