Bekendmakingen week 36 (2022)

09-09-2022 BALK – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl

09-09-2022 – Agenda Petear

09-09-2022 – Agenda raadsvergadering

09-09-2022 – Sloten, Koestraat 27: aanvraag revisievergunning ter inzage (OV 20210324)

08-09-2022 – Gemeente De Fryske Marren – Verkeersbesluit GPP op kenteken – Joure

08-09-2022 – Mardyk 7 nabij te Elahuizen (Kadestrale aanduiding: BAL00/O/1285): verleende vergunning vervangen van de damwand ten behoeve van de walbeschoeiing nab

07-09-2022 – Langestreek 24 te Lemmer: aanvraag vergunning aanpassen van de oude kozijnen i.v.m. dubbele beglazing (OV 20220574)

07-09-2022 – Sinnebuorren Joure: verleende standplaatsvergunning (SV 20220018)

07-09-2022 – Sondelerdyk 3 A te Sondel: aanvraag vergunning plaatsen van een windturbine (OV 20220445)

07-09-2022 – Westerein 14 te Harich: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning realiseren van een kleine boerderijwindmolen voor eigen gebruik (OV 20210666)

07-09-2022 – Lubertus van Beekstrjitte 27 te Balk (Kadastrale aanduiding: BAL00/M/4726): aanvraag vergunning realiseren van een carport (OV 20220572)

07-09-2022 – Fonteinwei 12 15 te Oudemirdum: aanvraag vergunning bouwen van een aanbouw (OV 20220561)

07-09-2022 – Gietersevaart 15 te Oosterzee: verleende vergunning moderniseren en verduurzamen van de gehele woning (OV 20220477/)

07-09-2022 – Poeldyk te Elahuizen (Kadastrale aanduiding: BAL00/O/1444): aanvraag vergunning volledig vervangen van de houten damwand voor kunststof Prolock bescho

07-09-2022 – Mientwei 13 te Rijs: aanvraag vergunning bouwen van een garage/berging (OV 20220568)

07-09-2022 – Bovenkruier 30 te Sint Nicolaasga (Kadastrale aanduiding: LWR02/A/0): verleende vergunning bouwen van een nieuw bedrijfspand (OV 20220488/)

07-09-2022 – Iwert 9 te Wijckel: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning plaatsen van een windmolen (OV 20220125)

07-09-2022 – It Súd 40 te Broek: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20220105)

07-09-2022 – Elahuizen: verleende geluidsontheffing verkortetoelichting (GO 20220009)

07-09-2022 – Pampusstraat 2 te Lemmer: aanvraag vergunning tijdelijk opvangen van statushouders (OV 20220569)

07-09-2022 – Sondelerdyk 2 te Sondel: aanvraag vergunning plaatsen van een kleine (erf)windturbine (OV 20220564)

07-09-2022 – Kooilaan 24 te Joure: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20220101)

07-09-2022 – Haskertille 4 te Oudehaske: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20220107)

07-09-2022 – Master Bodestrjitte 4 te Nijemirdum: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20220106)

07-09-2022 – Bandsloot 7A te Bantega: aanvraag vergunning plaatsen van een tijdelijke woonunit (OV 20220565)

07-09-2022 – Wijzigingsplan Sintjohannesga – Kerkhoflaan 28

07-09-2022 – Doniapark 58 te Langweer: verleende vergunning uitbreiden aan de zijkant van de vakantiewoning (OV 20220484/)

07-09-2022 – Fonteinwei 12 15 te Oudemirdum: verleende vergunning bouwen van een aanbouw (OV 20220561/)

07-09-2022 – Joop Schweitzerstrjitte te Elahuizen: aanvraag vergunning vervangen van houten damwand voor kunststof Prolock beschoeiing (OV 20220562)

07-09-2022 – Verkeersbesluit laadpalen elektrische auto’s Schoolstraat te Lemmer en Erasmusstraat te Balk

06-09-2022 – Agenda raadsvergadering

05-09-2022 – Inrijverbod landbouwverkeer Lyts Dykje in Langweer

Geef een reactie