Bekendmakingen week 33 (2022)

19-08-2022 BALK – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl

19-08-2022 – Vastgesteld bestemmingsplan ‘Veegplan Buitengebied Noord -2017’, gemeente De Fryske Marren, ter inzage.

19-08-2022 – Algemiene Wei 2 A te Oudega: m.e.r.-beoordelingsbeslissing (MR 20220003)

18-08-2022 – Verkeersbesluit in verband met het houden van de Jouster Merkeloop, start en finish bij Sporthal de Woudfennen, Pasteurweg 1 te Joure

18-08-2022 – Verkeersbesluit in verband met het organiseren van feestweek Echtenerbrug

18-08-2022 – Ontwerpbestemmingsplan Sint Nicolaasga – Eysinga State partiële herziening

18-08-2022 – Wielwei 11 te Doniaga: verleende vergunning uitbreiden van de ligboxenstal (OV 20210710/OLO 6431601)

18-08-2022 – Ontwerpbestemmingsplan Sint Nicolaasga – Eysinga State partiële herziening, gemeente De Fryske Marren, ter inzage

18-08-2022 – Tjongerpad 14 te Delfstrahuizen: ontvangen melding incidentele festiviteit op 17 en 24 september 2022 (IF 20220054)

18-08-2022 – Vastgesteld bestemmingsplan ‘Veegplan Buitengebied Noord -2017’

18-08-2022 – Lytse Jerden 3 te Sloten: verleende vergunning actualiseren van de milieuvergunning (OV 20220213)

18-08-2022 – Lennastraat 19 te Lemmer: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning kadastraal splitsen van huidige woning (OV 20220295)

17-08-2022 – Bouwen 26 te Sint Nicolaasga: verleende vergunning plaatsen van een tijdelijke zorgwoning (OV 20220537/)

17-08-2022 – Polderdijk 1 te Lemmer: aanvraag vergunning plaatsen van zonnepanelen (OV 20220544)

17-08-2022 – Gaaikemastraat 1 te Balk: verleende vergunning plaatsen van een dakkapel en vervangen van de dakpannen (OV 20220092/)

17-08-2022 – Marwei 70 te Delfstrahuizen: verleende vergunning verbouwen van een voormalige boerderij tot woonzorgboerderij (OV 20210448)

17-08-2022 – Rengersbrug te Lemmer: verleende vergunning vervangen damwanden aan noordwest, noordoorst en zuidoostzijde van Rengersbrug voor een betonnen damwand. (OV 20220533)

17-08-2022 – Gaastweg 1 te Sint Nicolaasga: verleende evenementenvergunning het uitzenden van de Dutch Grandprix op een groot scherm (EV 20220111)

17-08-2022 – Elderskar 7 te Elahuizen: aanvraag vergunning plaatsen van een dakkapel (OV 20220545)

17-08-2022 – Buorren 29 te Terherne: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20220052)

17-08-2022 – Jousterweg 109 te Oudehaske: verleende vergunning plaatsen van een caravan voor tijdelijke bewoning (OV 20220538/)

17-08-2022 – Waling Dijkstrastraat 12 te Joure: verleende vergunning uitbreiden van de woning en plaatsen van een schuur (legalisatie) (OV 20220540/)

17-08-2022 – Bouwen 26 te Sint Nicolaasga: verleende vergunning verlengen van de vergunning voor de tijdelijke zorgwoning (OV 20220530/)

17-08-2022 – C. Faberleane 3 te Sint Nicolaasga: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20220053)

17-08-2022 – Kemphaan 23 te Lemmer: aanvraag vergunning uitbreiden van de woning (OV 20220542)

17-08-2022 – Buitenbaardt 14 te Lemmer: verleende vergunning plaatsen van airco-units (OV 20220297/)

17-08-2022 – Haskertille 3 te Oudehaske: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning vergroten van de garage (OV 20220426)

17-08-2022 – Bouwen 27 te Sint Nicolaasga: verleende vergunning verlengen van de vergunning tijdelijke zorgwoning (OV 20220531/)

17-08-2022 – Buorren 39 te Langweer: verleende terrasvergunning (TV 20220020/)

17-08-2022 – start en finish bij Sporthal de Woudfennen: verleende evenementenvergunning houden van de Jouster Merkeloop op zondag 25 september 2022 (EV 20220085)

17-08-2022 – Vastgestelde hotspotlijst 2021, gemeente De Fryske Marren, ter inzage.

Geef een reactie