Bekendmakingen week 26 (2022)

01-07-2022 BALK – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl

30-06-2022 – Wildehornstersingel 6 te Haskerhorne: aanvraag vergunning uitbreiden van de melkveehouderij met een ligboxenstal, twee mestsilo’s en een mestbezinkput (OV 20210380/5759565)

30-06-2022 – Ontwerpbestemmingsplan Joure – Meenscharweg 5

30-06-2022 – Strjitwei 7 te Tjerkgaast: verleende vergunning plaatsen van beschermpalen (OV 20220386/)

29-06-2022 – Schans 12 A te Lemmer: aanvraag vergunning uitbouwen van de dakkapel naar klein mini balkon (OV 20220411)

29-06-2022 – Straatweg 84 en Taanderij 7 te Lemmer: aanvraag vergunning bouwen van een bedrijfswoning en bedrijfspand (OV 20220429)

29-06-2022 – Jousterweg 26 te Oudehaske: verleende vergunning bouwen van een loods (OV 20220385/)

29-06-2022 – Buorren 82 te Terherne: verleende evenementenvergunning organiseren van een Skûtsjefeest met feesttent. (EV 20220076)

29-06-2022 – Ulesprong te Sint Nicolaasga: verleende evenementenvergunning houden van Beachrockers op vrijdag 1 en zaterdag 2 juli 2022 (EV 20220013)

29-06-2022 – De Markol 13 te Joure: verleende vergunning uitbreiden van het woonhuis (OV 20220352/)

29-06-2022 – Haskerpoarte 2 te Oudehaske: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20220069)

29-06-2022 – Pastorielaan 24 te Joure: aanvraag vergunning plaatsen van een uitrit (OV 20220417)

29-06-2022 – Bandsloot 22 te Bantega: aanvraag vergunning plaatsen van zonnepanelen (OV 20220419)

29-06-2022 – ’t Zand 9 te Joure: aanvraag vergunning bouwen van een nieuwe schuur met overkapping (OV 20220427)

29-06-2022 – De Burde 26 0001 t/m 0005 te Bakhuizen: verleende vergunning bouwen van een bergruimte (OV 20220314/)

29-06-2022 – Kupersfintsje 12 te Terherne: verleende vergunning plaatsen van kasten bij recreatiewoningen (OV 20220337/)

29-06-2022 – Sint Odulphusstraat 69 te Bakhuizen: verleende evenementenvergunning houden van een tuinfeest. (EV 20220088)

29-06-2022 – Jan Schotanuswei 9 te Oudemirdum: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning uitbreiden van de woning en het vervangen van het hok (OV 20220309)

29-06-2022 – Nije Kampen 3 te Vegelinsoord: aanvraag vergunning bouwen van een mono-mestvergister (OV 20220412)

29-06-2022 – Streek 136 te Rotsterhaule: aanvraag vergunning verbouwen van de woning (OV 20220258)

29-06-2022 – Bedriuwswei 1 t/m 112 te Joure: verleende vergunning nieuw bouwen van bedrijfsunits (OV 20210180/)

29-06-2022 – Ballingbuer 5 te Goingarijp: verleende vergunning bouwen van een carport (OV 20220379/)

29-06-2022 – Douwe Egberts Plein 7 te Joure: verleende terrasvergunning (TV 20220018/)

29-06-2022 – Scheen 90 te Joure: aanvraag vergunning bouwen van een nieuwe garage (OV 20220434)

29-06-2022 – Kupersleantsje 7 te Terherne: aanvraag vergunning plaatsen van een berging (OV 20220425)

29-06-2022 – Gaestdyk 66 BY te Tjerkgaast: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20220070)

29-06-2022 – Sint Nicolaasga: verleende evenementenvergunning houden van een jaarmarkt en een oldtimershow op zaterdag 2 juli 2022. (EV 20220065)

29-06-2022 – Haskertille 3 te Oudehaske: aanvraag vergunning vergroten van de garage (OV 20220426)

29-06-2022 – Marwei 70 te Delfstrahuizen: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning realiseren van een woonzorgboerderij en verbouwen bijgebouw (OV 20210448)

29-06-2022 – Vegelinsweg 48 te Vegelinsoord: aanvraag vergunning bouwen van een mono-mestvergister (OV 20220413)

29-06-2022 – Verkeersbesluit oldtimershow op zaterdag 2 juli 2022 van 09.00 uur tot 17.00 uur aan de Gaastweg, Heemstrastraat, Vegilinstraat, Wilhelminastraat en Omloop

29-06-2022 – Vegelinsweg 34 te Joure: aanvraag vergunning bouwen van een mono-mestvergister (OV 20220421)

29-06-2022 – Vegelinsweg 29 te Vegelinsoord: aanvraag vergunning bouwen van een mono-mestvergister (OV 20220414)

29-06-2022 – Spannenburgerdyk 10 te Tjerkgaast: aanvraag vergunning uitbreiden van de woning (OV 20220081)

29-06-2022 – Vegelinsweg 21 te Joure: aanvraag vergunning bouwen van een mono-mestvergister (OV 20220415)

29-06-2022 – Beuckenswijkstraat 48/Kruspaed te Sondel: aanvraag vergunning plaatsen van twee tijdelijke chalets (OV 20220424)

29-06-2022 – Heechhout 5 te Rottum: aanvraag vergunning uitbreiden van de schuur (OV 20220325)

29-06-2022 – Stationsplein 6, 8, 10 G1, 10 G2 en 10 G3 te Lemmer: verleende vergunning uitbreiden van de winkelruimte (OV 20220116/)

29-06-2022 – Verkeersbesluit behorende bij evenementenvergunning EV 20220076/Z.706389

29-06-2022 – Túnkerij 9 te Joure: aanvraag vergunning bouwen van een tuinhuisje met overkapping (OV 20220418)

29-06-2022 – Straatweg 84 BY te Lemmer: aanvraag vergunning plaatsen van een tijdelijke woon unit (OV 20220430)

29-06-2022 – Taanderij 10 B: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20220068)

29-06-2022 – Haulsterweg 59 te Haskerhorne: aanvraag vergunning tijdelijke stalling stacaravan (OV 20220436)

29-06-2022 – Agenda raadsvergadering

27-06-2022 – Ontwerpbestemmingsplan Oudemirdum – Kooilaan 3

24-06-2022 – Ontwerpwijzigingsplan Streek 30 – Sintjohannesga

24-06-2022 – Verkeersbesluit laadpalen elektrische auto’s Tsjamkedykje Balk en Haverkamp Sloten

Geef een reactie