Bekendmakingen week 2 (2023)

13-01-2023 BALK – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl

12-01-2023 – Liemerige Wei 6 te Oudemirdum OV 20210777

12-01-2023 – Scharren 16 te Scharsterbrug: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning plaatsen van een OBM voor afvalstoffen (OV 20220748)

11-01-2023 – Westerse Dijk 1 te Delfstrahuizen: aanvraag vergunning bouwen van een kleine windmolen t.b.v. eigen gebruik (OV 20220736)

11-01-2023 – Opheffing van het adres in Nederland van: M.I. Błąd

11-01-2023 – Slachtedyk 7 b te Joure: verleende vergunning vervangen van de semi mobiele bootkraan door een vaste kraan (OV 20220650/)

11-01-2023 – Jeen Hornstraweg 18 te Wijckel: aanvraag vergunning terugsnoeien van de elzen-wal naast de kas en volledig opruimen van alle wildgroei op het terrein

11-01-2023 – van Swinderenstraat 12 te Balk: aanvraag vergunning plaatsen van 25 zonnepanelen (OV 20230014)

11-01-2023 – Lytse Jerden 1 (CH30) te Sloten: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning Bouwen van een vervangende bedrijfswoning (OV 20220383)

11-01-2023 – Bakwei 1 A te Bakhuizen: verleende vergunning wijzigen van het gebruik naar wonen (OV 20220628/)

11-01-2023 – Koets 8 te Rottum: aanvraag vergunning bouwen van een woning en vrijstaande schuur (OV 20220478)

11-01-2023 – Troelstraweg 3 A te Teroele: verleende vergunning vervangen van de bestaande woonboot/woonark (OV 20220804/)

11-01-2023 – Westeind 3 A te Oosterzee: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20230002)

11-01-2023 – Van Claerbergenstrjitte 11 te Haskerhorne: verleende vergunning uitbouwen op bestaande uitbouw van de woning (OV 20220761/)

11-01-2023 – Liemerige Wei 6 te Oudemirdum: aanvraag vergunning aanleggen van een nieuwe sloot en boomwal, en dempen van de huidige sloot (OV 20230010)

11-01-2023 – Kadijk 11 te Rotsterhaule: aanvraag vergunning bouwen van een nieuwe woning (OV 20230017)

11-01-2023 – Jousterweg 213 te Oudehaske: verleende vergunning herbouwen van de schuur (OV 20220714/)

11-01-2023 – Meenscharweg 19 te Joure (brug t.p.v. Meenscharweg 19): verleende vergunning vervangen van de bestaande brug door een stalen damwand met betonnen dek

11-01-2023 – Opheffing van het adres in Nederland van: K. Mazurek

11-01-2023 – It Noard 117 te Broek: aanvraag vergunning transformeren en verduurzamen van de bebouwing (OV 20230006)

11-01-2023 – Boarnsweachsterdyk 25 te Boornzwaag: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning realiseren van vervangende nieuwbouw (OV 20210662)

11-01-2023 – Oeverloper 23 te Lemmer: verleende vergunning wijzigen van de voorgevel (OV 20220760/)

11-01-2023 – Voornemen sluiting recreatiewoning aan de Plattedijk 25-60 in Lemmer op basis van de Opiumwet

Geef een reactie