Bekendmakingen week 17 (2022)

30-04-2022 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nlBuorren 31 te Langweer: verleende terrasvergunning (TV 20220004/)

29/04/2022 – Wegafsluiting Omkromte

29/04/2022 – Suvelstrjitte 7 te Balk: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning wijzigen van eerder verleende vergunning nieuw te bouwen bedrijfspand (OV 202108

29/04/2022 – Lubertus van Beekstrjitte 27 te Balk: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning bouwen van een woning en een vrijstaand bijgebouw (OV 20210812)

29/04/2022 – Bongel 21 te Terherne: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning plaatsen van een kap op een bestaand bijgebouw. (OV 20220122)

28/04/2022 – Buorren 31 te Langweer: verleende terrasvergunning (TV 20220004/)

28/04/2022 – Achterom 104 te Sloten: aanvraag vergunning plaatsen van dakvensters en een interne verbouwing (OV 20220286)

28/04/2022 – Scharleijen 5 te Sint Nicolaasga: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20220040)

28/04/2022 – Tsjamkedykje 10 in Balk: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20220031)

28/04/2022 – Gaaikemastraat 62 te Balk: verleende vergunning het vervangen van de huidige entreedeuren door elektrische deuren en wijzigingen van enkele kozijnen a

28/04/2022 – Binnendyk 31 te Rottum: verleende vergunning realiseren van een mantelzorgchalet (OV 20220269/)

28/04/2022 – Beukenlaan 4 te Oudemirdum: aanvraag vergunning bouwen van een berging (OV 20220187)

28/04/2022 – Lubertus van Beekstrjitte 25 te Balk (Kadastrale aanduiding: BAL00/M/4727): aanvraag vergunning oprichten van een vrijstaande woning (OV 20220047)

28/04/2022 – De Merk 13 te Joure: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20220030)

28/04/2022 – Ige Galamawei te Oudega (Kadastrale aanduiding: BAL00/O/541): aanvraag vergunning verbreden van de watergang bij de Ige Galamawei te Aldegea en de oev

28/04/2022 – It Súd 24 Broek: verleende vergunning bouwen van een nieuwe woning (OV 20210775/)

28/04/2022 – Heerenwal 64 te Sloten: verleende vergunning plaatsen van zonnepanelen aan de achterzijde van de woning (OV 20220265/)

28/04/2022 – Binnendyk 14 BY te Rottum: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20220038)

28/04/2022 – Haskeplein te balk: verleende evenementenvergunning houden van een pleinfeest (pleinplezier) op donderdag 26 mei 2022 (Hemelvaartsdag) (inclusief verk

28/04/2022 – Westerse Dijk 1 te Delfstrahuizen: aanvraag vergunning bouwen van een jongveestal met wagenberging (OV 20220280)

28/04/2022 – speelterrein te Broek: verleende evenementenvergunning houden van een 75-jarig jubileum van Plaatselijk Belang Broek op zaterdag 21 mei 2022 (EV 20220

28/04/2022 – Oude Balksterweg 5 Oudemirdum: omgevingsvergunning voor het oprichten van een camperterrein met bijbehorende voorzieningen (OV 20210338/6037937)

28/04/2022 – Ige Galamawei te Oudega (Kadastrale aanduiding: BAL00/O/541): verleende vergunning verbreden van de watergang bij de Ige Galamawei te Aldegea en de oe

28/04/2022 – Midstraat 7 te Joure: verleende terrasvergunning (TV 20220013/)

28/04/2022 – De Wetterkamp 19 te Joure: aanvraag vergunning vergroten van de dakkapel en het veranderen van de pui voorgevel (OV 20220289)

28/04/2022 – Legemeersterweg 1 a te Legemeer: aanvraag vergunning wijzigen van de bestemming hotel naar opvang voor vluchtelingen (OV 20220296)

28/04/2022 – Westerse Dijk 1 te Delfstrahuizen: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20220039)

28/04/2022 – tegenover Lange Ekers 13 te Oudehaske: verleende evenementenvergunning het houden van een drie daags paardenevenement op 20 tot en met 22 mei 2022 (EV

28/04/2022 – De Merk 13 te Joure: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20220032)

28/04/2022 – centrum van Balk: verleende evenementenvergunning organiseren van de jaarlijkse kunstmarkt op zaterdag 4 juni 2022 (inclusief verkeersbesluit) (EV 202

28/04/2022 – Bandsloot 7 te Bantega: verleende vergunning plaatsen van een tijdelijke woonunit (OV 20220256/)

28/04/2022 – Ige Galamawei 29 te Oudega: verleende vergunning uitbreiden van de bestaande werktuigenberging (OV 20220230/)

28/04/2022 – Mardyk 11 te Elahuizen: aanvraag vergunning plaatsen van vier meerpalen t.b.v. een ponton (OV 20220283)

28/04/2022 – Langestreek 31 te Lemmer: aanvraag vergunning vervangen van de kozijnen (ook van Waaigat 1) (OV 20220284)

28/04/2022 – Van Claerbergenstrjitte 15 te Haskerhorne: verleende vergunning plaatsen van een dakkapel (OV 20220138/)

28/04/2022 – Troelstraweg 7 t/m 13 te Teroele: aanvraag vergunning aanleggen van een toegangsweg naar de woningen (OV 20220290)

28/04/2022 – Noardwâl 1, 1A , 3 en 5 te Balk (Kadastrale aanduiding: BAL00/M/4442): aanvraag vergunning nieuwbouwen van vier half vrijstaande woningen (OV 202202

28/04/2022 – : verleende evenementenvergunning organiseren van kinderactiviteiten op de Merk e.o, een bloemetjesmarkt en een markt in de Midstraat en op De Merk te

28/04/2022 – Haulstersingel te Scharsterbrug (Kadastrale aanduiding: LWR02/B/4655): aanvraag vergunning aanleggen van een kabelverbinding voor het nieuw te bouwen

28/04/2022 – Beleidsregels bijzondere bijstand De Fryske Marren 2022

28/04/2022 – Touslaggerij 4 te Joure: aanvraag vergunning plaatsen van een dakkapel (OV 20220204)

28/04/2022 – Verkeersbesluit

28/04/2022 – Ontwerpbesluit onttrekking voetpad Dokter Hattinkstrjitte te Wijckel aan het openbaar verkeer -Uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

28/04/2022 – Midstraat 5 te Joure: verleende terrasvergunning (TV 20220012/)

28/04/2022 – evenemententerrein te Oudehaske: verleende evenementenvergunning organiseren van het dorpsfeest Oude- en Nijehaske van donderdag 19 mei tot en met zon

26/04/2022 – Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht locatie Joure ‘driehoek Haulstersingel/Parallelwei/rijksweg A7’

25/04/2022 – Agenda raadsvergadering

25/04/2022 – Beleidsregels leerlingenvervoer De Fryske Marren

Naast de bekendmakingen van de gemeente kunt u ook een nieuwsbrief met alle bekendmakingen van alle overheidsinstanties samenstellen. Dat kan via landelijke website www.overheid.nl.