Bekendmakingen week 12 (2023)

24-03-2023 BALK – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl

24-03-2023 – Opheffing van het adres in Nederland van: Y. Tang

22-03-2023 – Krim 2 te Joure: aanvraag vergunning intern aanpassen en veranderen van de voorgevel (OV 20230110)

22-03-2023 – Heerenwal 55 te Sloten: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning wijzigen/verkleinen van een bijgebouw (OV 20230041)

22-03-2023 – Bosruiter 12 te Lemmer: aanvraag vergunning realiseren van een aanbouw (OV 20230183)

22-03-2023 – De Polle te Lemmer (kadastrale aanduiding: Lmr01/A/9619): verlenging beslistermijn aanvraag vergunning voor het bouwen van 28 appartementen (OV 20220449)

22-03-2023 – Kadastrale aanduiding: JRE00/D/4830: aanvraag vergunning slopen en nieuw bouwen van de fietsvoetgangersbrug (OV 20230149)

22-03-2023 – Strjitwei 10 te Tjerkgaast: verleende vergunning vervangen een winput (OV 20220682/)

22-03-2023 – Buorren 69 te Terherne: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20230019)

22-03-2023 – Ducdalf 6 te Lemmer: aanvraag vergunning verbouwen van de woning (OV 20220792)

22-03-2023 – Keamerlânswei 15 te Harich: aanvraag vergunning aanbouwen van een melkcentrum en renoveren van de bovenbouw van een ligboxenstal (OV 20230182)

22-03-2023 – Novacplein 1 te Oosterzee: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning verbouwen van de bestaande winkel tot 3 appartementen met bergingen (OV 20230019)

22-03-2023 – Dobbeleane 15 te Sint Nicolaasga: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20230022)

22-03-2023 – Flueskamp 1 te Haskerhorne: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning herbouwen van de paardenstal en wagen berging (OV 20220328)

22-03-2023 – Utbuorren 9 te Terherne: aanvraag vergunning het realiseren van een boothuis bij een bestaande woning. (OV 20230181)

22-03-2023 – Lemmerweg 3 te Sint Nicolaasga: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20230042)

22-03-2023 – Koestraat 27 te Sloten: aanvraag vergunning creëren van een nieuwe besturingsruimte, en het opknappen van de gevel (OV 20220653)

22-03-2023 – Kadijk 9 B te Rotsterhaule: verleende vergunning bouwen van een nieuwe woning (OV 20230017/)

22-03-2023 – Buorren 29 te Terherne: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20230020)

22-03-2023 – Jacobus Boomsmastraat 64 te Sondel: aanvraag vergunning bouwen van een overkapping over bestaande sleufsilo’s (OV 20230186)

22-03-2023 – Hoofdweg 3 te Echten: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning plaatsen van zonnepanelen op het platte dak (OV 20230027)

22-03-2023 – Pontdyk 1 B te Langweer: aanvraag vergunning realiseren van een boothuis t.b.v. de brandweer (OV 20220670)

22-03-2023 – Aldewei 1 te Oudega: verleende evenementenvergunning organiseren van de Elf Steden Oldtimer Rally langs de Friese elf steden (EV 20230024)

22-03-2023 – Jacobus Boomsmastraat 64 te Sondel: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20230041)

22-03-2023 – Wâldwei 22 te Elahuizen: verleende vergunning plaatsen van een kleine windmolen (OV 20220694/)

22-03-2023 – Jachtlustweg 8 te Wijckel: aanvraag vergunning vergroten van de kap (OV 20230179)

22-03-2023 – ’t Wijd 18 te Lemmer: verleende vergunning vervangen van de bestaande damwand en steiger, aanbrengen meerpalen en verwijden van de bestaande insteekhaven

22-03-2023 – tegenover de Skeakel te Oudega: verleende evenementenvergunning organiseren van Dorpsfeest Bokkepop (EV 20230030)

22-03-2023 – Westerse Dijk 2 te Delfstrahuizen: aanvraag vergunning plaatsen van een kleine windmolen (OV 20230061)

22-03-2023 – Herema State te Joure: verleende evenementenvergunning organiseren van een openluchtdienst op zondag 28 mei 2023 in het park (EV 20230049)

22-03-2023 – Herman Gorterstraat 5 te Balk: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20230021)

22-03-2023 – Flueskamp 1 te Haskerhorne: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20230037)

22-03-2023 – Oordenwei 6 te Kolderwolde: verleende vergunning plaatsen van een kleine (erf)windturbine (OV 20220743/)

22-03-2023 – It Kromme Far 59 te Broek: verleende vergunning bouwen van een woning (OV 20230081/)

22-03-2023 – Koarte Ekers 3 te Joure: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20230038)

22-03-2023 – Westerse Dijk 2 te Delfstrahuizen: verleende vergunning plaatsen van een kleine windmolen (OV 20230061/)

22-03-2023 – ’t Wijd 18 te Lemmer: aanvraag vergunning vervangen van de bestaande damwand en steiger, aanbrengen meerpalen en verwijden van de bestaande insteekhaven (OV 20230159)

22-03-2023 – Sloten: verleende evenementenvergunning houden van de Friese Elfstedenwandeltocht door de gemeente De Fryske Marren met een start en een finish te Sloten (EV 20230011)

22-03-2023 – Agenda raadsvergadering

20-03-2023 – Vastgesteld bestemmingsplan ‘Sint Nicolaasga – Eysinga State partiële herziening, gemeente De Fryske Marren’ ter inzage.

Geef een reactie