Areaal biologische landbouwgrond nam in 2022 met 3,6% toe

25-10-2022 BALK – Het areaal biologische landbouwgrond is in 2022 vergeleken met een jaar eerder gegroeid met 3,6% naar iets meer dan 80.000 hectare. Van het landbouwareaal was 4,4% biologisch gecertificeerd of in omschakeling naar biologische productie. Nederland telt 1951 biologische land- en tuinbouwbedrijven. Dat betekent 3,8% van de agrarische ondernemingen een biologisch bedrijf betreft.

In 2022 waren van de 1951 biologisch werkende landbouwbedrijven er nog 477 in omschakeling. Omschakeling kent twee varianten. De eerste variant betreft bedrijven die van gangbare landbouw in omschakeling zijn naar de biologische gecertificeerde werkwijze. De tweede groep zijn bedrijven die al voor een deel biologisch zijn gecertificeerd maar bijvoorbeeld nog een tak hebben die nog is gecertificeerd.

Van de 477 bedrijven in omschakeling waren er 97 nieuwkomers. Van de totale landbouwgrond die biologisch gecertificeerd en in omschakeling is, ligt het aandeel in omschakeling jaarlijks rond de 7%. Ruim een kwart van alle biologische landbouwbedrijven was in 2022 een melkveebedrijf. Nog eens ruim een kwart was een akkerbouw- of tuinbouwbedrijf. Bij de bedrijven in omschakeling die nieuwkomer betrof 29,9% een melkveebedrijf, 23,7% een akkerbouwbedrijf en 12,4% een tuinbouwbedrijf.

Het areaal biologische landbouw van de Europese Unie bedroeg in 2020 ruim 17,7 miljoen hectare. Het grootste deel van het Europese biologisch landbouwareaal lag in Frankrijk. Ongeveer 0,5% van het Europese biologische landbouwareaal lag in Nederland. Binnen de Europese Unie heeft Oostenrijk met 25,4% het grootste aandeel biologische landbouwgrond van de eigen totale landbouwgrond. Het Europese gemiddelde lag in 202 op 9,1%.

Geef een reactie