‘Agrarische sector houdt zich ondanks kostenstijgingen goed staande’ 

25-11-2022 BALK – Ondanks een uitzonderlijk jaar met enorme kostenstijgingen voor energie, veevoer en kunstmest houden veel agrarische sectoren zich dit jaar nog staande. In veel gevallen zijn de afzetprijzen van agrarische producten namelijk voldoende gestegen om de hogere kosten te compenseren. In de gehele agrarische sector dalen de volumes dit jaar naar verwachting met 2%; dit komt vooral doordat de productie in de glastuinbouw is afgenomen. In 2023 kan een lichte vraaguitval door de lagere koopkracht voor druk op de marges zorgen, stellen analisten van een Nederlandse bank.

Er zijn grote verschillen tussen de subsectoren. Het beleid van het kabinet om de stikstofuitstoot te verlagen zal in 2023 nog beperkte invloed hebben op de productie in de veehouderijsectoren. De uitkoop van bedrijven lijkt komend jaar nog gering te zijn waardoor ook de productie van zuivel, vlees en eieren beperkt geraakt zal worden. Andere factoren spelen naar verwachting een grotere rol voor de volumes volgend jaar.   

De sierteelt en glasgroenteteelt produceren veel minder dan in voorgaande jaren. In de sierteelt daalt het volume dit jaar als gevolg van de lage koopkracht waarschijnlijk met 10% en in 2023 met 20%. Deze prognoses zijn wel met veel onzekerheden omgeven. In de glasgroenteteelt hebben veel bedrijven hun teeltstrategie aangepast, waardoor producten later op de markt komen. In de winter is er dan een tekort, terwijl er in de zomer een risico op overschot is. De totale productie neemt naar verwachting met 7% af.

Voor de veehouderij blijven in 2023 de kosten hoog. Tot nu toe konden veel ondernemers dit compenseren met hogere prijzen voor producten als eieren en pluimveevlees. De prijzen voor melk zijn zelfs historisch hoog. In de varkenshouderij zetten de hoge kosten voor veevoer, energie en arbeid de marges onder druk. Deze sector heeft meer moeite dan de andere subsectoren om voldoende rendement te behouden. De akkerbouw heeft, mede door beter dan verwachte oogsten en gunstige prijzen, goed gepresteerd. Voor 2023 verwacht de bank een stabiele ontwikkeling van de volumes. 

Geef een reactie