Aantal bijstandsontvangers in 2022 gedaald

01-03-2023 BALK – Eind december 2022 kregen 394 duizend mensen tot de AOW-leeftijd een algemene bijstandsuitkering. Dat zijn er 14 duizend minder dan een jaar eerder, een daling van ruim 3 procent. In 2021 daalde het aantal mensen met een bijstandsuitkering met bijna 5 procent ten opzichte van een jaar eerder. Onder 27- tot 45-jarigen daalde het aantal bijstandsontvangers in 2022 relatief het meest, bij 45-plussers het minst. Dit blijkt uit nieuwe, voorlopige cijfers van het CBS.

In 2021 en 2022 daalde het aantal mensen met een bijstandsuitkering in totaal met 34 duizend. In 2020, het jaar waarin de coronacrisis uitbrak, kwamen er in een jaar tijd ruim 13 duizend bijstandsgerechtigden bij. Van 2016 tot en met 2019 daalde het aantal met bijna 50 duizend. In de periode daarvoor (2009 tot 2016) was het aantal mensen met een bijstandsuitkering juist gestegen.

Vooral onder 27- tot 45-jarigen minder bijstandsontvangers
Onder alle leeftijdsgroepen waren er eind 2022 minder bijstandsontvangers dan een jaar eerder. Bij mensen van 27 tot 45 jaar was de daling het sterkst: ruim 6 procent, een afname van ruim 9 duizend. In andere leeftijdsgroepen was de daling minder sterk. Bij jongeren tot 27 jaar nam het aantal bijstandsontvangers met ruim duizend af (-4 procent). Bij 45-plussers nam het aantal bijstandsontvangers met bijna 4 duizend af (-2 procent).

Uitstroom bijstand groter dan instroom
De verandering van het aantal bijstandsontvangers is het verschil tussen instroom en uitstroom. De nieuwste cijfers hierover gaan over het derde kwartaal van 2022. In dat kwartaal stroomden meer mensen de bijstand uit dan in: 23,2 duizend uitstromers en 20,6 duizend instromers. Ook in de eerste twee kwartalen van 2022 verlieten meer mensen de bijstand dan erin terechtkwamen.

De uitstroom uit de bijstand door het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd zit niet in deze cijfers. In het tweede kwartaal en derde kwartaal van 2022 verlieten in totaal bijna 3,2 duizend mensen de bijstand omdat ze de AOW-leeftijd bereikten. Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd met drie maanden verhoogd naar 66 jaar en 7 maanden. In het eerste kwartaal was er daardoor geen uitstroom door het bereiken van de AOW-leeftijd.

Geef een reactie