70 duizend euro voor Agroforestryproject in Noord Nederland

07-09-2022 BALK – Voor het project “Publiek Private Samenwerking (PPS) Agroforestry” krijgt Wageningen Livestock Research een bijdrage van 70.000 euro van de provincie Fryslân. Het project richt zich op het ontwikkelen van vernieuwende agroforestry-systemen voor boerenbedrijven en verdere ontwikkeling van (praktische) kennis over het landbouwkundig gebruik van bossen en bomen. Waarbij het inkomen van melkveehouders behouden blijft, maar er tegelijk ook koolstof wordt vastgelegd en er meer biodiversiteit op het bedrijf komt.

Het project moet onder andere inzicht geven in hoe agroforestry te combineren is met weidegang, hoe het in te zetten is als voedermiddel en wat dat met de diergezondheid doet. Maar ook wat begroeiing rondom stallen met de stikstofemissie doet en welke onderdelen van agroforestry bijdragen aan biodiversiteit en een rendabel verdienmodel voor boeren. Bijvoorbeeld opbrengsten uit koolstrofcertificaten of de verkoop van noten of vruchten.

Experimenteren
Op tien hectare grond van de Dairy Campus gaat het PPS Agroforestryproject met verschillende agroforestry-systemen experimenteren. Een ecologisch adviesbureau adviseert over de locaties, zodat weidevogels er geen hinder van ondervinden. Ook krijgen tien melkveehouders ondersteuning bij het inzetten van agroforestry binnen hun bedrijf. Zo’n vijfentwintig andere geïnteresseerde melkveehouders en de gehele sector profiteren mee van de opgedane ervaringen tijdens kennissessies.

De totale kosten van het project zijn 1.033.680 euro. De provincie draagt 70.000 euro bij vanuit het Transitiebudget Natuurinclusieve Landbouw, Programma Natuur: Onderzoek overgangszones landbouw en het Herstelprogramma Biodiversiteit Fryslân.

Aan het PPS Agroforestryproject werken melkveehouders uit Fryslân, Drenthe en Groningen mee, net als Noardlike Fryske Wâlden, Friese Milieu Federatie, LTO Noord, Wageningen Livestock- en Plant Research, Natuur en Milieufederatie Drenthe, Provincies Drenthe en Fryslân, Gemeente Leeuwarden, Van Hall Larenstein, Stichting Permacultuur Friesland, Collectief Waadrane, PlatformC02neutraal en het Melkveefonds.

Geef een reactie