Winning en het gebruik van water bleef 40 jaar op hetzelfde niveau

15-06-2022 BALK – De winning en het gebruik van water in Nederland is de afgelopen 40 jaar op hetzelfde niveau gebleven. Schommelingen worden vooral veroorzaakt door droge versus natte jaren en variaties in de koelwaterhoeveelheden blijkt uit onderzoek.

De winning en het gebruik van grondwater zijn ten opzichte van 40 jaar geleden beperkt gedaald, maar kenden pieken in 2018, 2019 en 2020 door de droogte in die jaren. De winning en het gebruik van oppervlaktewater fluctueren van jaar tot jaar en zijn gemiddeld heel licht gestegen.

Het drinkwatergebruik is sinds 2005 tamelijk constant, maar iets gedaald ten opzichte van de jaren daarvoor. Dit terwijl de bevolking wel sterk is gegroeid in deze periode. Sinds 2014 stijgt het drinkwatergebruik weer iets, en het bereikte in 2018 een piek vanwege de droogte in dat jaar.

Oppervlaktewater is de belangrijkste waterbron voor de industrie en energiebedrijven. De drinkwaterbedrijven onttrekken merendeels grondwater. Het aandeel van de grondwaterwinning in de leidingwaterproductie bedraagt iets meer dan 65% en is in ruim tien jaar praktisch onveranderd gebleven. Huishoudens zijn de grootste afnemers van leidingwater.

Het overgrote deel van het oppervlaktewatergebruik wordt toegepast als koelwater. De schommelingen in de onttrekking van oppervlaktewater worden voornamelijk veroorzaakt door de fluctuerende koelwaterhoeveelheden. Elektriciteitsbedrijven zijn veruit de grootste onttrekkers van oppervlaktewater. In 2020 nam deze sector bijna 60% van de totale wateronttrekking voor haar rekening. Sinds 2003 wordt geleidelijk aan steeds meer zout oppervlaktewater gebruikt voor koeling. 

Geef een reactie