Werkzaamheden Haulsterweg, Haskerhorne: tijdelijke omleiding ingesteld

25-09-2022 HASKERHORNE – Van maandag 3 oktober tot en met zaterdag 10 december vinden er werkzaamheden plaats aan de Haulsterweg in Haskerhorne. De hoofdrijbaan wordt (gedeeltelijk) afgesloten en is met de auto deels niet bereikbaar. Een omleiding wordt met borden aangegeven.

Eerste werkzaamheden eind februari gestart
Na een lange voorbereidingstijd zijn eind februari de eerste werkzaamheden voor de herinrichting van de Haulsterweg gestart. Als eerst zijn de bomen gekapt die bij de herinrichting niet blijven staan. In het definitief ontwerp is vastgelegd welke bomen er blijven of worden weggehaald en waar nieuwe bomen worden geplant. Ook is de riolering aangepakt en heeft de gemeente een groot deel van de regenwaterafvoer van de woningen aan de Westzijde van de Haulsterweg aangesloten op de achterliggende sloot.

Waarom een herinrichting?
Er zijn veel aanleidingen om de Haulsterweg, vanaf de komgrens tot en met het kruispunt bij de kerk, aan te pakken. Zo zijn de stoepen in slechte staat, is er extra onderhoud aan het groen nodig en moet de inrichting van de weg beter passend worden voor het huidige gebruik. Dit en de wensen vanuit het dorp zijn zoveel als mogelijk meegenomen in het definitieve ontwerp die in de zomer van 2021 is vastgesteld.

Meer informatie?
Meer informatie en het definitieve ontwerp vindt u op de projectpagina ‘Haulsterweg Haskerhorne’.

Geef een reactie