Verhoging en verlenging van Friese Voucherregeling

19-04-2023 BALK – Energiecoöperaties in Fryslân kunnen tot 31 december 2023 dit jaar subsidie aanvragen voor ondersteuning van lokale energieprojecten. Met de hiervoor bestemde Voucherregeling energiecoöperaties Fryslân kunnen ze per project maximaal € 5.000 aanvragen. De regeling zou 30 april aflopen, maar Gedeputeerde Staten heeft 18 april jl. besloten deze langer open te stellen. De verlenging gaat samen met een verhoging van het budget met een extra 66.500 euro, tot een subsidieplafond van 166.500 euro.

De regeling loopt inmiddels meer dan drie jaar. In totaal hebben 48 initiatieven subsidie ontvangen vanuit deze regeling. De vouchers zijn vooral ingezet om expertise in te huren voor de ontwikkeling van projecten om lokaal zonne-energie op te wekken. Dit betreft de voorbereiding van collectieve zonnedaken waarbij de inkomsten ten goede komen aan de lokale leefbaarheid. Of waaraan inwoners deel kunnen nemen die zelf geen zon op dak kunnen realiseren. Er werden ook vouchers ingezet voor haalbaarheidsonderzoeken voor zonneparken. Deze haalbaarheidsonderzoeken zijn belangrijk voor coöperaties om vervolgfinanciering te kunnen organiseren.

De afgelopen periode werden de vouchers breder ingezet dan de zon initiatieven. Met de huidige krapte op het electriciteitsnetwerk zetten energiecoöperaties ook meer expertise in voor energiebesparing, warmte, opwek en opslag en juist ook in de combinaties hiervan.

Vanwege het maatschappelijk belang vindt het provinciebestuur het belangrijk om in de energietransitie de energiecoöperaties te blijven ondersteunen. Met de subsidieregeling voor lokale energie-initiatieven komen gedragen energieprojecten dichter bij realisatie. Professionele ondersteuning is daarbij zeer belangrijk. Enerzijds om de realisatie te bevorderen, anderzijds om lokale initiatieven te beschermen tegen onnodige risico’s.

De beschikbare middelen kunnen besteed worden aan voorbereidings- en proceskosten voor lokale duurzame energie projecten die bijdragen aan een goede business case van het project: het inkopen van juridische, financiële, technische, fiscale of organisatorische expertise van een deskundige.

Aanvragers kunnen in totaal vijf keer gebruik maken van een voucher. Aanvragen kan via het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN).

Geef een reactie