Veel boeren willen wel verduurzamen maar ervaren drempels

09-04-2023 BALK – In opdracht van het ministerie van LNV heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de houding van agrarisch ondernemers tegenover het verduurzamen van hun landbouwpraktijk, specifiek van de groep agrarisch ondernemers met een gemiddelde landbouwpraktijk. In totaal vulden 1.690 agrarische ondernemers een vragenlijst volledig in en daarvan behoorden er 1.187 tot de middengroep.

Ruim de helft van de middengroep vindt dat de landbouw in Nederland verder moet verduurzamen en bijna de helft vindt dat dit ook voor het eigen bedrijf geldt. Een kwart vindt verduurzaming voor het eigen bedrijf ook praktisch realiseerbaar en een vijfde denkt dit ook economisch levensvatbaar mogelijk is. De middengroep heeft op meeste omschakeldoelen al eerste stappen gezet en driekwart is mogelijk bereid tot verdere omschakeling.

Geef een reactie