Veehouderij vreest gevolgen van lagere maximumtemperatuur bij veetransport

15-01-2023 BALK – De brancheorganisaties in het veetransport, de veehouderij en vleesverwerkende industrie voorzien grote problemen wanneer minister Adema van LNV besluit om de maximumtemperatuur voor veetransport vast te leggen op 30°C. Dat schrijven 11 organisaties in een gezamenlijke brief aan de minister. 

De organisaties stellen dat er in de afgelopen jaren al de nodige stappen zijn gezet wanneer het gaat om veetransport bij hoge temperaturen. Er is ook bereidheid om meer te doen maar dit vergt volgens hen medewerking van de NVWA en de Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS) bijvoorbeeld als er op andere tijden van de dag geslacht moet worden.

De 11 organisaties wijzen er op dat de Europese discussie over het proces tot wijziging van de Transportverordening nog volop gaande is. Gezien de impact van de adviezen van de Europese autoriteit voor voedselveiligheid EFSA is het volgens hen nog veel te vroeg om te veronderstellen dat de Europese Landbouwraad deze voorstellen zal overnemen.

Verlaging van de maximumtemperatuur voor veetransport wordt gelegitimeerd met een verwijzing naar de EFSA-adviezen. Deze adviezen zijn echter voor het veetransport niet wetenschappelijk onderbouwd, stellen de veehouderijorganisaties. Het onderzoek naar dit thema heeft vrijwel alleen in stallen plaatsgevonden.

Het verlagen van de maximumtemperatuur voor veetransport naar 30°C zal leiden tot welzijnsproblemen in stallen en problemen voor afnemers en toeleveranciers. Door de geringe transportmogelijkheden zullen dieren langer in de stallen blijven. Dit heeft grote gevolgen voor de gehele keten.

Ook wordt gesteld dat Nederland zich met de beleidsregel plaatst Nederland binnen Europa op een eiland plaatst. Strengere regels zullen leiden tot hogere kosten ten opzichte van de concurrenten in andere landen. Ook zal een lagere maximumtemperatuur voor Nederland vanwege de Europese Transportverordening niet van toepassing zijn op grensoverschrijdend transport vanuit en naar aangrenzende landen.

De brief aan Adema is ondertekend door de Nepluvi, Producentenorganisatie Varkenshouderij, LTO Nederland, Stichting Brancheorganisatie Kalversector, Vee & Logistiek Nederland, Centrale Organisatie voor de Vleessector, Saveetra, KNS, AVINED, de Vereniging Export en Transport Nederland en de Nederlandse Vereniging van Pluimveeservicebedrijven

Geef een reactie