Vakbonden houden rekening met acties in de zuivelsector

28-03-2023 BALK – Tussen 23 februari en 23 maart organiseerde FNV Voedingsindustrie ledenvergaderingen voor de cao Zuivel door het hele land. Daar stemden vrijwel alle aanwezige leden voor actie. De bonden zijn nu bezig met de volgende stappen om de acties voor te bereiden.

De FNV en het CNV willen de werkgevers de mogelijkheid geven om alsnog tot een akkoord te komen voor een nieuwe cao Zuivel. Daarom zijn ze bereid om nog een keer met werkgevers informeel te overleggen voordat ze overgaan tot het stellen van een ultimatum.

Komen partijen er tijdens het informeel overleg niet uit, dan sturen de FNV en CNV maandag 3 april een ultimatum naar de werkgevers. In deze brief geven zij de werkgevers nog één kans om aan de eisen van de werknemers bij de zuivelbedrijven en de vakbonden te voldoen. De uiterste datum voor werkgevers om te reageren is 6 april. Als de eisen nog eens worden afgewezen volgens acties. Hiervoor zijn de voorbereidingen met de kaderleden van de vakbonden al gestart.

Geef een reactie