Tweede Kamer stemt voor minder geborgde zetels in waterschapsbesturen

01-06-2022 BALK – De Tweede Kamer heeft op dinsdag 31 mei een voorstel voor het wijzigen van de Waterschapswet, de Kieswet en de Algemene wet bestuursrecht aangenomen. Doel van de wetswijziging is het verder democratiseren van de waterschapsbesturen. Een meerderheid stemde daarbij tevens in met een amendement. Het betekent dat het aantal geborgde zetels in waterschapsbesturen voor vertegenwoordigers van specifieke belanghebbenden zoals de landbouw wordt teruggebracht naar 2 per categorie.

De eis dat ten minste één lid van het dagelijks bestuur vertegenwoordiger is van een van de categorieën van belanghebbenden komt te vervallen. Het totaal aantal vertegenwoordigers in het algemeen bestuur van een waterschap namens de categorieën ongebouwd, natuur en bedrijven bedraagt momenteel ten minste 7 en ten hoogste 9, wanneer het algemeen bestuur uit 18 leden bestaat.

Het overgangsrecht voor de aanpassing van de provinciale reglementen zorgt ervoor dat de totale omvang van het algemeen bestuur van het waterschap gelijk blijft als de provincies hun reglement, waarin het aantal bestuursleden is vastgesteld, niet voor 1 januari 2023 opnieuw hebben vastgesteld. Voor elk waterschap betekent dit dat het aantal vertegenwoordigers voor de categorie ingezetenen toe zal nemen ten opzichte van de huidige situatie.

Geef een reactie