Te weinig jeugdbeschermers zorgt voor wachtlijsten

26-06-2022 BALK – Uit onderzoek blijkt dat ruim 71% van de jeugdbeschermingsorganisaties niet op tijd kwetbare kinderne kan helpen. Kinderen krijgen een jeugdbeschermer toegewezen als het thuis niet goed gaat. Daabij gaat het om situaties waar kinderen niet veilig zijn of waar ouders niet goed voor hun kinderen kunnen zorgen. Daarbij gaat het om bijvoorbeeld geweld, kindermishandeling, psychische problemen en verslaving.

Een rechter zorgt er dan voor dat een gezin onder toezicht komt. De wet bepaald dat dit binnen vijf dagen geregeld is echter lukt dat in veel gevallen niet. De gemiddelde wachttijden lopen in sommige gemeente op tot 60 dagen. Tien van de veertien jeugdzorg organisaties kunnen wel aan de eis voldoen. Dit zijn Jeugdbescherming Overijssel, SAVE Jeugdbescherming (Utrecht), Regiecentrum Bescherming en Veiligheid (Friesland).

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid Friesland geeft aan dat er op dit moment geen wachtlijst is echter dat het hier wel om een momentopname gaat en dat deze ook zo weer kan veranderen. Ook Overijssel geeft aan dat het wanneer het drukker wordt en het personeel massaal blijft vertrekken dat zij ook snel in de problemen kunnen komen.

Grootste uitdaging is het aantrekken en behouden van personeel. Deze geven aan dat de werkdruk vaak te hoog is en dat ze daarom vertrekken. Maar daarvoor is geld nodig zodat er meer personeel beschikbaar is en de werkdruk verminderd kan worden. Daarnaast zou het imago van het werken in de jeugdbescherming ook niet helpen. Daarom investeerd de sector nu op het verlagen van administratieve lasten samen met reducering van agressie en geweld.

Geef een reactie