Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren helpen watersportsector tegen cybercriminaliteit

10-12-2022 BALK – Gemeenten De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân zetten zich in om de watersportsector weerbaarder te maken tegen digitale criminaliteit. Daarom organiseren de gemeenten de ‘City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime’. Burgemeesters Fred Veenstra (gemeente De Fryske Marren) en Jannewietske de Vries (gemeente Súdwest-Fryslân) waren donderdag 8 december aanwezig bij de aftrap van deze citydeal bij watersportondernemer ‘Rufus aan het Water’ in Broek. Zij bieden een cyberscan aan hun ondernemers om hun gemeenten weerbaarder te maken tegen digitale criminelen.

“Veiligheid is al lang niet meer alleen de fysieke veiligheid op straat. Digitale criminaliteit groeit en veel bedrijven weten nog niet hoe ze zich daar goed tegen kunnen wapenen. Ook in de watersportsector. Eerder konden agrarische bedrijven al een cyberscan aanvragen, nu is het tijd voor de watersportsector. Zo maken we onze gemeenten stapje voor stapje ook digitaal veiliger”, aldus burgemeester Jannewietske de Vries van de gemeente Súdwest-Fryslân.

Burgemeester Fred Veenstra (gemeente De Fryske Marren): “ Beide gemeenten hebben grote watersportgebieden met veel watersportbedrijven, zoals: (jacht)havens, aanleg- en stallingsplaatsen en boten-verhuurbedrijven. Deze bedrijven behoren tot het midden- en kleinbedrijf (MKB) waarvan bekend is dat zij vaker dan gemiddeld slachtoffer zijn van digitale criminaliteit. Daarom is het belangrijk om onze watersportondernemers weerbaarder te maken tegen digitale criminaliteit.”

Cyberscan
Voor de watersportsector is er specifiek een cyberscan gemaakt. De scan is gericht op de risico’s die spelen in deze sector. Watersportondernemers uit de gemeenten krijgen een uitnodiging en kunnen gratis meedoen. Iemand komt langs en kijkt naar de computersystemen. De ondernemer krijgt tips en een rapport om de digitale weerbaarheid te vergroten. Denk aan het updaten van systemen of het wifi-netwerk beter beveiligen. Zo worden zij digitaal weerbaarder en kunnen zij veilig werken.

Informeren en wapenen
Om de digitale weerbaarheid van de watersportondernemers te vergroten worden er de komende twee jaar diverse informatiesessies, webinars, evenementen en cyber roadshows, georganiseerd. De bijeenkomsten hebben als doel om de watersportsector beter te informeren en wapenen tegen de gevaren van cyberaanvallen. De aftrap van 8 december was de eerste bijeenkomst.

Samenwerking tussen meerdere partijen
Deze City Deal is een samenwerking met HISWA-RECRON, de waterpolitie, digitale wijkagenten, PVO Noord-Oost, ROC Friese Poort, ROC Friesland College, MKB Cyber Campus en toeleveranciers in de sector. In heel Nederland werken gemeenten, maatschappelijke partners en Rijksoverheid samen in zogenoemde City Deals. In City Deals worden concrete samenwerkingsafspraken verankerd met als doel om de groei, innovatie en leefbaarheid in de Nederlandse steden te versterken. Meer informatie over City deals vindt u op de website van Agenda Stad.

Geef een reactie