Subsidieregeling voor verduurzaming mkb aangepast en weer open

05-04-2023 BALK – Mkb-ondernemers kunnen vanaf april weer subsidie aanvragen om hun bedrijf te verduurzamen. De Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) van vorig jaar is aangepast op punten die de kwaliteit van de adviezen en ondersteuning verbeteren. Mkb’ers worden hierdoor beter geholpen en oneigenlijk gebruik van de regeling wordt zoveel mogelijk voorkomen.

Met subsidie uit de SVM-regeling kunnen mkb-ondernemers besparen op energiekosten door met advies en ondersteuning te verduurzamen. Veel verduurzamingsmaatregelen verdienen zich in de praktijk snel terug. De regeling sloot vorig jaar tijdelijk na signalen van mkb’ers over oneigenlijk gebruik door enkele partijen. De regeling is nu aangepast en weer open voor aanvragen. De aanpassingen gaan om de volgende punten:

  • De energieadviseur die de mkb’er helpt, moet tenminste 2 jaar ervaring hebben met het adviseren van mkb-ondernemers over energiebesparing en verduurzaming. De adviseur moet dit aantonen.
  • De jaarafrekening van de energieleverancier is nu een verplichte bijlage bij de aanvraag.
  • De eisen aan het advies zijn aangescherpt.
  • De ondernemer verklaart nu schriftelijk dat hij op de hoogte is gesteld van de subsidievoorwaarden.

Met de SVM kunnen mkb-ondernemers een vergoeding krijgen voor de inhuur van een energieadviseur voor een energieadvies op maat én voor hulp bij het uitvoeren van het advies. De regeling is open voor aanvragen vanaf 1 april tot 30 september. Het beschikbare budget is 14,4 miljoen euro.

De investeringen in de maatregelen zelf, zoals aanschafkosten of installatiekosten, vallen niet onder de SVM. Daarvoor zijn mogelijk andere subsidies interessant voor de mkb-ondernemer, bijvoorbeeld de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing en Energie-investeringsaftrek. 

Geef een reactie