Subsidieregeling groen- en blauwe maatregelen, 2022-2025

12-07-2022 BALK – Gemeente De Fryske Marren heeft besloten om initiatieven rondom het regenwater vast te houden om het in droge periodes te gebruiken te willen gaan stimuleren. Ook is er een subsidieregeling beschikbaar voor het aanleggen van een groen dak, de aanschaf van een regenton en het afkoppelen van dakverhardingen. Regenwater wordt hiermee opgevangen en vastgehouden. Zo wordt het riool niet overbelast tijdens hevige regenval. Met het regenwater wat vastgehouden wordt, kan in een droge periode de tuin worden gesproeid.

Door het vasthouden van regenwater wordt in periodes van droogte op een duurzame manier met drinkwater omgegaan. Daarnaast heeft de aanleg van groene daken een positief effect op de biodiversiteit, zo laat de gemeente weten.

Deltaprogramma
In het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) is de doelstelling neergelegd dat Nederland in 2050 klimaat-robuust is ingericht. Dit is nodig om opgewassen te zijn tegen het veranderende klimaat. In 2020 heeft gemeente De Fryske Marren hiervoor een maatregelenpakket opgesteld. De subsidie ‘Groen- en blauwe maatregelen’ is één van de acties uit dit pakket.

De subsidie is maximaal 50% van de gemaakte subsidiabele kosten. Hiervoor is in 2022 tot en met 2025 maximaal €75.000 euro per jaar beschikbaar. Een bijdrage kan aangevraagd worden bij de gemeente. Een subsidie aanvragen kan via deze link

Geef een reactie