Strand: De nieuwe natuurdocumontaire van Ruben Smit

08-01-2023 BALK – Het strand is een geliefde én een dynamische plek. In deze overgangszone van de zee en het land is een continue strijd gaande. Want onze stranden, vooral op de wadden, zijn ook een belangrijk en beschermd leefgebied van talloze plant- en diersoorten. Alleen de allersterkste organismen kunnen hier overleven. Strand is de nieuwste natuurdocumentaire van Ruben Smit en bekijkt het leven op het strand door de ogen van een dwergsternkuiken. Zondag 5 februari om 19.30 uur is de documentaire te zien op NPO2 BNNVARA. Mis het niet!

In 45 minuten neemt Ruben Smit je mee in de wereld van de strandbroeders, de jacht van de zeestrandloopkevers en de boksende heremietkreeften. We volgen een familie dwergsterns die moeten overleven op een schelpenbank op de grens van water en land. Vanaf eind mei zoeken ze naar een geschikte plek om hun eieren uit te broeden. De wind, het zand, de hitte, meeuwen maar ook mensen (en hun honden) bedreigen de vogels. En de strandplevieren zoeken een nog extremere plek om een nestje uit te broeden. In een stuivende strandvlakte lijkt het een ‘mission impossible’ … Bekijk Strand op 5 februari 2023 om 19:30 uur op NPO2 BNNVARA.

Wij & Wadvogels
Strand is gemaakt in opdracht van het meerjarige samenwerkingsprogramma Wij&Wadvogels waarin Het Groninger Landschap, It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten, Rijksuniversiteit Groningen, Staatsbosbeheer, The Fieldwork Company, Vogelbescherming Nederland en de Waddenvereniging werken aan het herstel van gezonde vogelpopulaties in het Waddengebied. ‘Wij & Wadvogels’ wordt mogelijk gemaakt door het Waddenfonds, het ministerie van LNV en de drie Waddenprovincies.

WADdoejij?
Ben je van plan een bezoekje te brengen aan een van onze natuurgebieden langs de waddenkust? In Noard-Fryslân Bûtendyks, Kwelder Westhoek, ‘t Oerd of de Hôn op Amelân en Peazemerlannen kom je heerlijk tot rust. Maar rust voor vogels is in deze gebieden ook heel belangrijk. Ontdek WAD jij kan doen om wadvogels helpen te beschermen.

Geef een reactie