Stikstofvergunningen kunnen weer verleend worden in 2023

22-12-2022 BALK – In september 2022 heeft de provincie Fryslân het verlenen van stikstofvergunningen tijdelijk stopgezet. De belangrijkste reden daarvoor was de uitspraak van de Raad van State over de niet bewezen werking van emissiearme stalvloeren. Vanaf januari 2023 gaat de provincie weer stikstofvergunningen verlenen. Vergunningsaanvragen waarbij in de nieuwe situatie een emissiearme stalvloer is gepland, worden voorlopig nog niet verleend.

Voor het aanvragen en toetsen van aanvragen wordt gebruik gemaakt van het rekenprogramma AERIUS. Dit programma wordt op dit moment aangepast, onder andere door het in werking treden van het zogenaamde Veegbesluit1. Dit staat nu gepland voor 26 januari. Zodra AERIUS is bijgewerkt kunnen de noodzakelijke berekeningen worden gedaan door de aanvrager en toetsing door de provincie. Hierna kan de vergunningverlening pas weer starten.

Wachtrij met vergunningsaanvragen
Door het tijdelijk stil leggen van de vergunningverlening, is het aantal aanvragen dat nog beoordeeld moet worden opgelopen. Bijna 200 aanvragers wachten op het beoordelen van hun aanvraag. Iedereen met een lopende aanvraag wordt per brief geïnformeerd over het vervolg. Daarnaast zijn er nog ruim 200 PAS-melders die wachten op legalisatie via een vergunning. Deze groep wordt ook per brief geïnformeerd over het vervolg.

Geef een reactie