Startbijeenkomst Eigen Warmte Balk: uitnodiging voor alle inwoners!

04-10-2022 BALK – De hoge gasprijzen en de klimaateffecten maken het meer dan ooit noodzakelijk om op zoek te gaan naar een alternatief voor aardgas. Met Eigen Warmte Balk, een project voor én door Balksters, werken we mei elkoar aan betaalbare en duurzame energie, zonder aardgas. Kom als inwoner van Balk woensdag 26 oktober naar de startbijeenkomst in de Treemter. Alleen samen met jou kunnen we een succes maken van dit project en ook vaart maken!

Het project Eigen Warmte Balk is volgens projectleider Goffe Venema alleen te realiseren met de inzet van de inwoners van Balk. “Tijdens de startbijeenkomst willen we daarom graag meer uitleg geven. Eigen Warmte Balk is echt voor én door Balksters. We leggen uit waarom dit project is ontstaan, welke partijen er meedoen, waar we nu staan, wat de vervolgstappen worden, wat de planning is en welke rol de Balksters hierin spelen.”

Startbijeenkomst in De Treemter
De startbijeenkomst is bedoeld voor álle inwoners van Balk en vindt plaats op woensdagavond 26 oktober in De Treemter aan de Bogermanstraat 3. Iedereen wordt vanaf 19.00 uur ontvangen met koffie of thee. Het programma begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur. Alle inwoners worden uitgenodigd om langs te komen. Aanmelden is niet verplicht. Wel is het fijn als je laat weten dat je komt via www.eigenwarmtebalk.frl/aanmelden.

Spreker Gerrit Hiemstra
De startbijeenkomst in De Treemster begint met een algemeen deel voor alle bezoekers van de avond. Eigen Warmte Balk-ambassadeur én inwoner van het dorp Gerrit Hiemstra vertelt meer over het project en de aquathermie waarmee hij zijn woning verwarmd. Als nationale weerman weet hij als geen ander wat de klimaateffecten zijn van aardgasgebruik. Projectleider Goffe Venema zoomt verder in op het project, de vervolgstappen en de planning. Arne Wijnia van IF Technology vertelt meer over het haalbaarheidsonderzoek dat is gedaan en over het warmtenet. Jacob Miedema, projectleider Aardgasvrij Garyp, gaat onder meer in op collectieve acties rond warmtepompen.

Inzoomen op warmtenet en warmtepomp
““Na een korte pauze kun je als inwoner meer informatie krijgen over de manier waarop je met je woning van het aardgas af kan”, vertelt Tjeerd Osinga van Eigen Warmte Balk. “Voor sommigen betekent dit aansluiten op het warmtenet, voor anderen het installeren van een individuele warmtepomp. Voor elk huis in Balk wordt het daarmee mogelijk om van het aardgas af te komen. Deskundigen leggen alles aan je uit. Er is volop ruimte en gelegenheid om op je persoonlijke situatie in te gaan en vragen te stellen. Tûk Wenjen is aanwezig om je tips te geven over hoe je nu al op je energierekening kunt besparen.”

Mei elkoar!
Balksters kunnen op meerdere manieren bijdragen om Eigen Warmte Balk tot een succes te maken. “Iedereen kan meedenken, meedoen, vrijwillig zijn expertise inzetten, ambassadeur worden, zich aanmelden voor het warmtenet of met ons de mogelijkheden van een warmtepomp onderzoeken”, somt Goffe op. “Mei elkoar gaan we ons dorp verwarmen en verlagen we onze energierekening. We hebben er zin in om er met alle inwoners van Balk op woensdag 26 oktober verder over te praten. Met elkaar gaan we iets heel moois realiseren!”

Over Eigen Warmte Balk
Eigen Warmte Balk is sinds 2020 actief en begon onder de projectnaam ‘Warmtenet Balk’. Het project is een initiatief van Energie Coöperatie Gaasterland, Gemeente De Fryske Marren, woningcorporatie Dynhus, AVK Plastics, Plaatselijk Belang Balk Vooruit en ondernemingsvereniging Eigen Haard / De Stikke. Zij ondertekenden met elkaar een intentieverklaring waarin ze de ambitie vastlegden om tot een aardgasvrije en CO2-neutrale warmtevoorziening te komen. Uit het haalbaarheidsonderzoek bleek dat een groot deel van Balk op een warmtenet kan aansluiten. Voor de wijken aan de randen van Balk lijkt de inzet van warmtepompen een betere optie. Daarom is in juli 2022 de naam veranderd in ‘Eigen Warmte Balk’ en wordt er vervolgonderzoek gedaan.

Geef een reactie