Stakingen in streekvervoer voorbij

08-04-2023 BALK – Afgelopen week zijn de vakbonden en de werkgevers het eens geworden over een nieuwe CAO voor de werknemers die actief zijn in het streekvervoer. Er komt een loonsverhoging van 15% over een tijd van 27 maanden. Daarnaast is er nog een 1-malige uitkering van €1000,-. De nieuwe CAO zal gelden voor 13.000 werknemers die actief zijn in de branche. Naast de loonsverhoging zullen er maatregelen worden genomen om de werkdruk te verlagen.

De vakbonden geven aan tevreden te zijn met het behaalde resultaat. Ze zijn blij dat er extra pauzes komen en dat de roosters zullen worden aangepast naar een meer werkbare situatie.

De CAO kwam niet vanzelf tot stand, in totaal hebben de onderhandelingen enkele maanden in beslag genomen. Meerdere malen werd het werk ook neergelegd waardoor er in grote delen van het land het openbaar vervoer stil kwam te liggen. Door de nieuwe CAO zijn verdere stakingen van de baan.

Geef een reactie