Slimme oplossingen gezocht voor 10% extra stikstofreductie

09-02-2023 BALK – Door op de goede momenten mest uit te rijden, kan de stikstofuitstoot met ongeveer 5 tot 10% teruggebracht worden. Daarom zoekt de provincie Fryslân naar slimme oplossingen om boeren te motiveren dat bij gunstige weersomstandigheden te doen. We zoeken start-ups die mee willen doen aan deze “stikstofchallenge” en een bijdrage willen leveren aan het terugbrengen van de totale stikstofuitstoot.

Het doel van de challenge is om boeren uit te dagen vooral bij windstil, vochtig of koud weer mest uit te rijden. Deze weersomstandigheden zijn het meest gunstig als het gaat om het verminderen van de stikstofuitstoot. Het uitrijden van mest tijdens dit type weer beperkt de stikstofuitstoot met zo’n 5-10 procent. Voor zover boeren dit in de praktijk nu al doen, kan de challenge zich er daarnaast op richten om deze inspanningen in kaart te brengen.

Stikstofuitstoot verminderen
Deze stikstofchallenge is één van de manieren om de stikstofuitstoot te verminderen. Er wordt door de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân ook ingezet op andere technische innovaties en managementmaatregelen in de stal en weide, het zogenaamde Laaghangend Fruit. Daarnaast zal ook in het gebiedsprogramma in het Frysk Programma Landelijk Gebied gezocht worden naar stikstofreducerende maatregelen.

Input van start-ups
De provincie roept hierbij start-ups op om met mogelijke oplossingen te komen voor deze challenge en na te denken over de manier waarop deze het beste in de praktijk gerealiseerd kunnen worden. Naast de stikstofchallenge staan er nog enkele andere challenges op de beginnende ondernemers te wachten. Start-ups kunnen ook meedenken over de overmatige groei van waterplanten, de manier waarop het getransporteerd wordt en het achterlaten van het groenafval op de oevers. Door mee te denken aan deze opgaves krijgen kleine start-ups de kans om zich verder te ontwikkelen.

Meedoen aan de challenge
De bedoeling is dat de start-ups een oplossing bedenken die de boeren in staat stelt, informeert en motiveert om mest uit te rijden onder weersomstandigheden waarbij dit leidt tot een verminderde stikstofemissie. Startups die mee willen doen kunnen zich vóór 1 maart dit jaar aanmelden door naar de website van Startup in Residence (SiR)(externe link) Noord Nederland te gaan en te klikken op de challenge “Reducing Nitrogen Emissions”. Startup in Residence helpt de winnende ondernemers om hun oplossingen verder uit te werken en een “launching customer” te vinden binnen de overheid. Een ontwikkeltraject, met training en coaching, maakt ook deel uit van het traject. Het uiteindelijke doel is om de gecreëerde oplossingen te verkopen aan een gemeente, provincie of het Rijk.

Geef een reactie