Saldo per koe nam in 2022 met 1100 euro toe

16-3-2023 BALK – In 2022 stegen de kosten voor melkveehouders flink, maar toch zijn de resultaten over dat jaar veel gunstiger dan voorgaande jaren. Dit komt onder meer door de gerealiseerde melkprijs van 54,10 euro per 100 kilo over 2022. In 2022 steeg het saldo van opbrengsten minus toegerekende kosten per 100 kilo melk naar 34,70 euro. Het jaar ervoor was dit nog 22,50 euro. Bij een melkproductieniveau rond 9.000 kilo melk betekent dit een saldotoename van ruim 2.000 euro naar 3.100 euro per koe. Dat meldt Flynth Accountants en Adviseurs.

In 2022 lag het gemiddelde bedrag dat beschikbaar is voor privé, aflossing en reservering op ruim 20,00 euro per 100 kilo geproduceerde melk. Het jaar ervoor lag dit bedrag gemiddeld nog op ruim 10,00 euro per 100 kilo melk. Het effect van de stijgende rente is nog nauwelijks zichtbaar in cijfers. Over het afgelopen jaar lag de rentelast gemiddeld op 2,30 euro per 100 kilo melk. Dit is slechts een fractie hoger dan het voorgaande jaar.

De verschillen tussen bedrijven zijn groot. Bij cijfers van melkveebedrijven die Flynth verwerkt blijkt dat 70% van de melkveebedrijven een melkprijs boven de 40 euro per 100 kilo nodig heeft om alle kosten en uitgaven te dekken. Wanneer de beste 25% wordt vergeleken met de gemiddelde resultaten, is het verschil in saldo per 100 kilo melk ruim 4 euro. 

Het verschil in het beschikbaar bedrag voor privé, aflossing en reservering is 6 euro per 100 kilo melk. Bij een bedrijf met een melkproductie van 1.100.000 kilo melk per jaar betekent dit een verschil in beschikbaar bedrag van 66.000 euro op jaarbasis. Bij 5% rente en een aflossingstermijn van 25 tot 30 jaar geeft dit een verschil in financieringsruimte van 700.000 tot 800.000 euro. 

Geef een reactie