RVO keert 95 miljoen uit via Sectorale Interventie Groenten en Fruit

24-03-2023 BALK – Acht Nederlandse producentenorganisaties ontvangen 95 miljoen euro subsidie om de groente- en fruitproductie te vergroenen en verbeteren. Dat bedrag komt uit de Sectorale Interventie Groenten en Fruit regeling voor 2023,  die een onderdeel vormt van het Europese Gemeenschappelijke landbouwbeleid. De producentenorganisaties vullen de 95 miljoen subsidie aan met een vrijwel even grote eigen bijdrage. 

De Sectorale Interventie Groenten en Fruit is de eerste grote subsidie die in Nederland van het nieuwe Europese gemeenschappelijke landbouwbeleid wordt verleend. De subsidie heeft als doel om tuinders en telers te helpen verduurzamen en marktgericht te kunnen produceren. De producentenorganisaties en hun leden worden beloond voor hun inspanningen die bijdragen aan een groenere en betere groente- en fruitproductie.

Met de  subsidie gaan de producentenorganisaties samen met de telers en tuinders investeren in energiebesparing, duurzame energieopwekking en -opslag. Denk aan vervanging van bestaande belichting door led-belichting, energiezuinige koeling, het plaatsen van tweede energieschermen, zonnepanelen, batterijen en warmtepompen. Ze telen nieuwe meer klimaatbestendige rassen. Deze producten komen vervolgens in duurzame verpakkingen, onder meer van biologisch afbreekbare materialen, bij de consumenten terecht.

Andere inspanningen die ten goede komen aan de natuur en het milieu zijn de investeringen en innovaties voor alternatieve gewasbescherming. De producentenorganisaties stimuleren bij hun leden het gebruik van niet-chemische methoden, zoals UV-techniek, biologische gewasbeschermingsmiddelen en natuurlijke vijanden. De vroege waarneming van ziekten en plagen met behulp van intelligente sensoren en verhoging van plantweerbaarheid helpen hierbij. Ook investeren de organisaties in onderzoek naar nieuwe duurzame technologie en teelttechnieken.

Om voor de subsidie via de Sectorale Interventie Groenten en Fruit in aanmerking te komen, hebben de deelnemende producentenorganisaties een erkenning van de overheid verworven. Vervolgens hebben zij in hun plannen met concrete maatregelen en acties aangetoond dat zij daadwerkelijk investeren in het verduurzamen van de groente- en fruitproductie van hun leden. De organisaties kunnen op basis van hun meerjarenplannen desubsidie elk jaar via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland aanvragen.

Geef een reactie