Ruim 270 miljoen voor verduurzaming industrie en energie-innovaties

09-03-2023 BALK – Het kabinet stelt dit voorjaar een aantal subsidieregelingen beschikbaar voor energie-innovatieprojecten en de verduurzaming van de industrie. Bedrijven en kennisinstellingen die innoveren of investeringen doen om CO2-uitstoot te verminderen, kunnen daar subsidie voor ontvangen. Het totaal beschikbare budget is ruim 270 miljoen euro. Vanaf 15 maart kunnen de eerste subsidies worden aangevraagd.

Er is 74 miljoen euro beschikbaar voor de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+). Met deze regeling worden bedrijven en kennisinstellingen ondersteund in het uitvoeren van innovatieve pilot- en demonstratieprojecten die leiden tot reductie van de CO2-emissie in 2030. De projecten moeten bijvoorbeeld bij dragen aan een CO2-vrij elektriciteitssysteem of een klimaatneutrale en circulaire industrie. De regeling staat open van 15 maart tot en met 31 augustus.

Voor de regeling Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI) is 138 miljoen euro beschikbaar. Deze regeling ondersteunt CO2-besparende maatregelen waarvan de werking bewezen is. Deze maatregelen zijn vaak nog niet rendabel, hebben een hoge terugverdientijd of extra ondersteuning nodig. De VEKI is aan te vragen van 15 maart tot en met 9 januari 2024.

Enkele andere regelingen die dit voorjaar worden opengesteld zijn de Hernieuwbare Energieregeling (HER+) en tenders voor de Topsector Energie (TSE). De regelingen moeten er bijvoorbeeld voor zorgen dat de energietransitie betaalbaarder wordt en innovaties in de industrie op het gebied van circulaire economie worden gestimuleerd.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de regelingen uit. Op de website van RVO.nl en in de Staatscourant staat meer informatie over deze subsidieregelingen. 

Geef een reactie