RIVM biedt excuses aan voor ‘pijnlijke fout’

03-11-2022 BALK – Op verzoek van de Tweede Kamer heeft het RIVM een lijst samengesteld met de 100 grootste ammoniakuitstoters in Nederland. Onlangs zijn de achterliggende data van deze lijst opgevraagd via de Wet Open Overheid (Woo). Hierdoor werd duidelijk dat er meerdere fouten in deze lijst zitten. Het RIVM onderzoekt de precieze impact. 

Woo-verzoek
Agrarische bedrijven hebben op basis van de Woo kritische vragen aan het RIVM gesteld over deze lijst. Daardoor werd duidelijk dat bij een deel van de varkens- en pluimveebedrijven onjuiste emissiefactoren zijn gebruikt. Hierdoor staan een aantal van deze bedrijven onterecht op de top 100 lijst.  

Maatregelen
Tot grote spijt van het RIVM blijken er alsnog fouten te zitten in de top 100 lijst. Het RIVM betreurt de verwarring die hierdoor is ontstaan bij agrarische bedrijven. Het RIVM onderzoekt of de onjuiste emissiefactoren ook op andere plaatsen zijn gebruikt en of dit eventueel gevolgen heeft. Externe partijen zullen hierbij betrokken worden. Zolang er geen compleet beeld bestaat van de impact, levert het RIVM geen nieuwe publicaties of adviezen op die gerelateerd zijn aan deze ruimtelijk verdeelde ammoniakemissies. Het RIVM laat daarnaast ook evalueren hoe deze fouten ontstonden.  

Emissiefactoren
Een emissiefactor is de hoeveelheid uitstoot per stof per eenheid van de activiteit die uitstoot. Dus bijvoorbeeld de uitstoot per eenheid verstookte brandstof. Of de uitstoot per gereden kilometer. 

Om emissies te berekenen wordt de emissiefactor vermenigvuldigd met de zogenoemde activiteitdata. Dus de uitstoot per gereden kilometer wordt vermenigvuldigd met het aantal gereden kilometers. 

Geef een reactie