‘Richtinggevende stikstofdoelen zijn bedoeld als sturing op hoofdlijnen’

27-06-2022 BALK – De op vrijdag 10 juni gepubliceerde richtinggevende stikstofdoelen in de de startnotitie van het Nationaal Programma Landelijk Gebied en de ruimtelijke weergave hiervan middels een kaart zijn bedoeld om op hoofdlijnen sturing te geven aan de gebiedsprocessen de komende periode. De provincies hebben ruimte om in de gebiedsprocessen een andere gebiedsindeling of ruimtelijke verdeling van de stikstofpercentages te hanteren, als dit op basis van de lokale situatie of gebiedspecifieke kenmerken passender is. Dat schrijft minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof aan de Tweede Kamer.

Er zijn in de startnotie beleidsmatige uitgangspunten gehanteerd om tot de richtinggevende doelen te komen, aldus Van der Wal. Het gaat om uitgangspunten die zijn vormgegeven als landelijke stelregels, maar die niet zonder de provinciale invulling – het maatwerk in de gebieden – kan. De richtinggevende doelen dienen als vertrekpunt om de gebiedsprocessen nader vorm te geven.

De volgende stap in het proces is aan de provincies om, uiteraard in samenwerking met het Rijk, met de richtinggevende doelen in de hand de verdieping in de gebiedsprocessen aan te gaan. De provincies hebben daarbij de ruimte om in de gebiedsprocessen een andere gebiedsindeling of ruimtelijke verdeling van de stikstofpercentages te hanteren, als dit op basis van de lokale situatie of gebiedspecifieke kenmerken passender is.

Voorwaarde blijft wel dat de landelijke verplichtingen ten aanzien van natuur, stikstof, water en klimaat gehaald moeten worden. De provincies hebben daar tot 1 juli 2023 de tijd voor.

Geef een reactie