Remkes ziet 5 keuzerichtingen voor veehouders

19-08-2022 BALK – Johan Remkes, die door het kabinet is gevraagd om als gespreksleider op te treden in gesprekken die het kabinet met diverse partijen voert over de stikstofdoelen, vindt dat in de discussie te veel een beeld wordt opgeroepen dat het gaat om ‘opkopen dan wel sterk inkrimpen’ van boerenbedrijven. Dat vindt hij een veel te eenzijdig beeld. Volgens Remkes zijn er vijf richtingen voor de veehouderijsector: innovatie, extensivering, verplaatsing, omschakeling naar een andere vorm van productie en stoppen.

Remkes stelt dat veehouders zelf in staat gesteld moeten worden om te sturen op de ammoniakemissie van hun bedrijf. Hij verwijst daarbij naar het rapport dat een commissie onder zijn leiding in 2019 in opdracht van het kabinet opstelde. Volgens hem is dat nu een van de kernpunten in de discussie, maar is daar tot dusver nog niet al te veel mee gedaan.

Het kabinetsdoel om in 2030 de uitstoot van stikstof overal in Nederland te hebben gehalveerd, is voor vicepremier en CDA-leider Wopke Hoekstra “niet heilig” Aan de halvering van de stikstofuitstoot wil Hoekstra niet sleutelen. Rutte is niet blij met de uitsprak van de CDA leider en vind dat het procers met Remkes moet worden afgewacht. Remkes klaagde eerder deze week “Nu zijn we nergens, zitten heel veel partijen niet eens aan tafel, en zonder de uitvoerders heb je helemaal niks”

Geef een reactie