RDA bepleit betere ondersteuning bij voortijdig doden dieren

10-03-2023 BALK – In bedrijfsmatige dierhouderij is betere ondersteuning nodig voor tijdige en zorgvuldige beslissingen rondom het voortijdig doden van zorgbehoevende dieren. Daarnaast moet euthanasie bij dieren beter bespreekbaar worden, in het belang van het dier en degenen die de beslissing moeten nemen en uitvoeren. Die aanbevelingen doet de Raad voor Dieraangelegenheden RDA in de zienswijze ‘Doden van zorgbehoevende dieren’. 

De zienswijze is opgesteld op verzoek van de minister van LNV. Die heeft de RDA gevraagd zich uit te spreken over euthanasie van zorgbehoevende dieren, ten behoeve van een verantwoord beleid hiervoor. Bij de beantwoording heeft de raad zich geconcentreerd op bedrijfsmatig gehouden dieren. Voor situaties waarin voortijdig doden mogelijk acceptabel is, onderscheidt de RDA twee categorieën:

  • Categorie I betreft dieren die ondraaglijk en onherstelbaar lijden en waarvoor geen andere optie resteert dan ze uit hun lijden te verlossen.
  • Categorie II bestaat uit dieren die gebreken en aandoeningen hebben waarmee ze weliswaar nog uit de voeten kunnen maar bedrijfseconomisch qua opbrengst en kosten een probleem gaan vormen.

Beleid voor voortijdige doding moet gericht zijn op incidentele gevallen, vindt de RDA. In situaties waarin sprake is van routinematig voortijdig doden, zijn bedrijfsaanpassingen of is systeemverandering noodzakelijk. In de zienswijze staan aanbevelingen ten aanzien van preventie, zorgvuldige besluitvorming, verantwoorde uitvoering en betere communicatie.

Beslisondersteuners, richtlijnen en protocollen dragen bij aan een zorgvuldiger en controleerbare besluitvorming en uitvoering. Daarom roept de RDA sectorpartijen op deze hulpmiddelen voor alle sectoren te ontwikkelen en op te nemen in kwaliteitssystemen.

Een andere conclusie is dat voortijdig doden van jonge dieren een emotioneel en moreel beladen onderwerp is en daardoor lastig bespreekbaar. Dat kan belemmerend werken op het tijdig nemen van een besluit en kan ook maatregelen voor verbetering in de weg staan. In de bedrijfsmatige dierhouderij moet daarom meer en beter worden gecommuniceerd over het doden van zorgbehoevende dieren. Volgens de RDA kan de overheid hieraan bijdragen door het voortijdig doden van dieren nadrukkelijker aandacht te geven in opleidingen van dierhouders en andere dierprofessionals.

Geef een reactie