Provincies stellen addendum vast bij het huidige wolvenplan

23-04-2023 BALK – De provincies hebben binnen het Interprovinciaal Overleg een aantal toevoegingen vastgesteld aan het huidige Interprovinciaal Wolvenplan uit 2019. Het  ‘addendum’ gaat over de subsidieregeling voor preventieve maatregelen, de tegemoetkomingsregeling bij schade en interventie richtlijnen. 

Als een wolf minimaal 6 maanden in een gebied zit, kan een provincie een wolvenleefgebied begrenzen om in dat gebied ook een subsidieregeling voor preventieve maatregelen open te stellen. Vanaf nu is het ook mogelijk om andere gebieden, waar wolven regelmatig voorkomen of langstrekken, te begrenzen.

De provincie heeft de bevoegdheid om de begrenzing, de omvang van het beschikbare budget voor preventie en de toepassing, duur en termijnen van de subsidieregels te bepalen. Provincies hanteren dezelfde technische normering en streven naar harmonisatie in de subsidiebedragen voor preventieve maatregelen.

In acute situaties kunnen provincies met onmiddellijke ingang een tijdelijke calamiteitenregeling in werking stellen. Dierhouders buiten een wolvenleefgebied kunnen dan direct gebruik maken van gesubsidieerde wolfwerende maatregelen.

De tegemoetkomingsregeling bij wolvenschade is uitgebreid naar alle gehouden hoefdieren. Dit geldt ook voor bedrijfsmatig gehouden kuddebeschermings- en hoedhonden. De regeling is ook van toepassing als de schade veroorzaakt is door een goudjakhals.

In een begrensd subsidiegebied of wolvenleefgebied kan door de provincie nadere voorwaarden worden gesteld. Dat kan betekenen dat in de eerste 3 jaar na het vaststellen van een gebied alle schadegevallen in aanmerking komen voor een volledige tegemoetkoming in de schade. Daarna heeft de provincie de mogelijkheid om voorwaarden te stellen. Bijvoorbeeld door het invoeren van een eigen bijdrage.

In de interventie richtlijnen wordt voor verschillende situaties duiding gegeven aan de juridische en beleidsmatige kaders uit het wolvenplan. De richtlijnen zijn bedoeld als hulpmiddel voor bestuurders, beheerders en uitvoerders om snel en adequaat te kunnen handelen. Hiervoor is de vernieuwde escalatielader onderscheid gemaakt tussen geen probleem, een probleemsituatie en een probleemwolf.

Het addendum bij het interprovinciaal wolvenplan is te vinden op de website van het Interprovinciaal Overleg. De provincies, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en BIJ12 werken tegelijkertijd verder aan een nieuw wolvenplan. Naar verwachting wordt een nieuw plan in 2024 vastgesteld.

Geef een reactie