Provincie organiseert bijeenkomsten voor ‘Fryslân ûnderweis’

31-05-2024 BALK – Het verbeteren van de bereikbaarheid van Fryslân. Dat is wat de provincie belangrijk vindt. Daarom gaat de provincie rond de zomer van 2024 de regio’s in om de wensen en behoeften van bewoners op te halen.  

In het Bestuursakkoord 2023-2027 ‘Oparbeidzje foar Fryslân’ staat dat de provincie Fryslân streeft naar een betere bereikbaarheid binnen Fryslân en versterking van het regionale openbaar vervoer, vooral op het platteland. Daarvoor is de provincie op zoek naar nieuwe, kleinschalige initiatieven in aanvulling op het openbaar vervoer. 

Om deze initiatieven te ondersteunen gaat de provincie rond de zomer van 2024 de regio’s in, te beginnen op 18 juni. Het bestuur van de provincie heeft vier miljoen euro vrij gemaakt voor het faciliteren van deze initiatieven. Mobiliteitsgedeputeerde Matthijs de Vries: “Deze bestuursperiode wordt er fors in het openbaar vervoer geïnvesteerd. Daar ben ik trots op. Waar geen bussen rijden is er de mogelijkheid voor dorpen en wijken om zelf initiatieven te ontwikkelen. De provincie heeft geld om daarbij te helpen. Ik kijk ernaar uit om daarover met de Friezen in gesprek te gaan.” 

Regiobijeenkomsten
Tijdens de verschillende bijeenkomsten zal een toelichting worden gegeven over de gekozen aanpak en vertellen initiatiefnemers over al bestaande lokale initiatieven. Ook presenteert Qbuzz als nieuwe vervoerder van Fryslân haar plannen voor de regio’s. De avond wordt afgesloten met een infomarkt, waarbij aanwezigen in gesprek kunnen gaan met gemeente, provincie en initiatiefnemers. Meer informatie is te vinden op: www.fryslan.frl/fryslanunderweis