Provinciale werkgelegenheidsenquête 2022

14-06-2022 BALK – Jaarlijks verzamelt de provincie werkgelegenheidsinformatie. Hiervoor wordt een groot deel van de bedrijven en instellingen in Fryslân aangeschreven. Dit gebeurt zowel digitaal als schriftelijk.

De provincie heeft I&O Research gevraagd de uitzet van de vragenlijsten te verzorgen. Het provinciale werkgelegenheidsregister maakt samen met de andere provincies onderdeel uit van het landelijke LISA register. Hieronder vindt u de Nederlandstalige aanbiedingsbrief en de Friestalige aanbiedingsbrief.

Documenten

Geef een reactie