Promotiecampagne TopDutch zet Noord-Nederland op de kaart

26-06-2022 BALK – Er komt een nieuwe TopDutch-campagne die Noord-Nederland promoot als vestigingsklimaat voor internationale bedrijven. Dit is het voornemen van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. Met TopDutch zetten de provincies zich gezamenlijk in om de noordelijke economische structuur te versterken.

Het vervolg op de eerdere campagne TopDutch ligt in lijn met de aanbevelingen uit de evaluatie die na de eerste campagne is uitgevoerd. Na afronding van deze eerste campagne kozen de drie provincies er in 2020 voor te wachten met het opstarten van een vervolgcampagne. De reden hiervoor was de COVID-19 pandemie. Tijdens deze periode lag de prioriteit bij de ondersteuning van het bestaande noordelijke bedrijfsleven.

Nu de coronapandemie een andere fase ingaat, is in de afgelopen periode gewerkt aan een voorstel over de voortzetting van de TopDutch-campagne. De gezamenlijke vervolgcampagne is een mooi resultaat van de noordelijke economische samenwerking en draagt bij aan het promoten van alle initiatieven die hieruit voort komen. Na de zomer is de beoogde start van de campagne.

In de afgelopen periode is het merk TopDutch met minimale inspanningen actief gehouden door de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM). Ook het vervolg op de eerdere campagne TopDutch zal de komende twee jaar in opdracht van de drie provincies worden uitgevoerd door de NOM.

Bekijk voor meer informatie de website van TopDutch.

Geef een reactie