Positieve resultaten in testfase bij vaccineren tegen vogelgriep

28-05-2024 BALK – Twee vogelgriepvaccins werken effectief in de praktijk. Dat blijkt uit een veldproef in opdracht van het ministerie van LNV. In september 2023 zijn 1800 eendagskuikens gevaccineerd tegen vogelgriep. Uit de resultaten blijkt dat de twee geteste vaccins, 8 weken na vaccinatie, effectief zijn tegen infectie met het virus. Dat de vaccins in de praktijk werken, is een heel belangrijke stap richting het grootschalig vaccineren van pluimvee tegen het vogelgriepvirus.

Uit eerder onderzoek is gebleken dat twee vectorvaccins tegen een hoogpathogene variant van vogelgriep effectief zijn tegen verspreiding van het virus. Omdat de effectiviteit van een vaccin anders kan zijn in een pluimveestal dan in een laboratorium, worden deze twee vaccins op twee legpluimveebedrijven getest.

Tijdens de veldproef worden op verschillende momenten transmissieproeven gedaan. Een aantal kippen wordt daarvoor uit de stal gehaald en blootgesteld aan het vogelgriepvirus. Uit de eerste transmissieproef, 8 weken na vaccinatie, is gebleken dat de vaccins infectie voorkomen. Er worden het komende anderhalf jaar nog meer transmissieproeven uitgevoerd, om de effectiviteit van de vaccins gedurende de volledige legperiode te onderzoeken.

De volgende stap is een pilot, waarbij pluimvee op meerdere bedrijven wordt gevaccineerd tegen vogelgriep. Het ministerie van LNV wil de pilot uitvoeren met een vaccin dat op de Europese markt is toegelaten. De voorbereidingen van de pilot zijn in volle gang. De verwachting is dat na deze zomer gestart kan worden met de pilot.

Tijdens de pilot worden leghennen op meerdere pluimveebedrijven gevaccineerd, waarbij de eieren van de hennen op de pilotbedrijven in Nederland worden afgezet. Met de pilot wordt ervaring opgedaan met de toediening van vaccins, zal ook veel aandacht zijn voor de mogelijk negatieve effecten van vaccinatie op de handel in pluimveeproducten en met de implementatie van het surveillanceprogramma.

Het surveillanceprogramma is er op gericht om een eventuele besmetting op een gevaccineerd bedrijf, iets wat ondanks vaccinatie toch zou kunnen gebeuren, zo snel mogelijk op te sporen. Zo wordt de kans dat virus blijft circuleren zo klein mogelijk gemaakt.