Plaatselijk belang zet zich in voor woningen jongeren

30-12-2022 SLOTEN – De gemeente De Fryske Marren heeft aangegeven dat dorpen en kernen zelf na te denken over het bouwen en realiseren van huizen. Waar voorheen de gemeente met plannen komt ten aanzien van woningbouw pakt plaatselijk belang in Sloten het nu zelf op.

Het plaatselijk belang denkt nu na over de locatie van mogelijk nieuw te bouwen woningen. Als er genoeg animo is, dan kunnen de plannen ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. Tijdens een informatie avond melden zich dertien belangstellenden, allemaal in de leeftijd tussen de 20 en 30 jaar oud. De mogelijkheid om nu een huis te kopen in Sloten is voor deze groep zo goed als onmogelijk.

Ruimte voor een nieuwe woonwijk zou er zijn en wel op het terrein van de ijsbaan. De nieuwe woningen moeten voldoen aan de huidige milieu eisen en gasloos zijn. Voor een startersbudget is dat vaak net te hoog gegrepen. De dertien belangstellenden gaan nu verder aan de slag om de plannen uit te werken. Zodra deze verder zijn uitgewerkt zullen deze worden gepresenteerd aan de gemeente.

Geef een reactie