Petitie voor behoud van verslechteringsverbod in Europese Verordening Natuurherstel

30-10-2022 BALK – LandschappenNL roept mensen op om een petitie te ondertekenen waarin de Nederlandse regering wordt gevraagd het voorstel van de Europese Commissie voor een nieuwe Europese Verordening Natuurherstel te steunen, inclusief het verslechteringsverbod dat daarin is opgenomen.

De Europese Commissie bracht onlangs een voorstel uit voor een nieuwe Verordening Natuurherstel. Die moet ervoor zorgen dat de lidstaten eenmaal herstelde natuur in stand houden. Verder moeten natuurtypen die in Natura 2000-gebieden beschermd worden ook in de rest van Nederland worden beschermd. Het verbod op verslechtering van Natura 2000-gebieden zou zo straks ook voor een deel van het hele Natuurnetwerk Nederland gaan gelden. Dit netwerk wordt nu alleen nog planologisch beschermd.

Op donderdag 20 oktober heeft de Tweede Kamer een motie van BoerBurgerBeweging aangenomen, waarin staat dat de regering zich in de Europese Unie maximaal moet inspannen om het verslechteringsverbod uit de nieuwe Europese verordening te krijgen. De motie werd ontraden door de minister van LNV, maar gesteund door een meerderheid in de Tweede Kamer. Op 21 oktober is een petitie gestart om de Tweede Kamer op andere gedachten te brengen.

Geef een reactie