Overzicht lokale herdenkingen 4 mei

04-05-2022 BALK – Op woensdagavond 4 mei is de Nationale Herdenking, waarbij de Nederlandse oorlogsslachtoffers worden herdacht. Ook in gemeente De Fryske Marren vindt op diverse plaatsen een herdenking en/of stille tocht plaats, georganiseerd door lokale herdenkingscomités. In dit bericht vindt u een overzicht van de herdenkingen in onze gemeente.

Krans en toespraak
Bij vrijwel alle herdenkingen is een vertegenwoordiger van het gemeentebestuur aanwezig om een krans te leggen en op een aantal plaatsen ook een herdenkingstoespraak te houden. U bent van harte welkom bij de herdenkingsbijeenkomsten. We herdenken in Nederland alle inwoners en militairen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, en daarna in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

Bakhuizen – om 19.30 uur samenkomst in de Sint Odulphuskerk, waarna een stille tocht naar de graven van de geallieerde vliegers, waar om 20.00 uur de herdenking plaatsvindt. Wethouder Frans Veltman is bij deze herdenking aanwezig.

Balk – om 19.30 uur samenkomst bij het raadhuis, de herdenking is om 20.00 uur. Burgemeester Fred Veenstra is hierbij aanwezig.

Elahuizen – 19.30 uur samenkomst bij Westra Roestvaststaal, stille tocht naar het monument voor de gevallenen, waar om 20.00 de herdenking plaatsvindt. De herdenking wordt afgesloten met een kopje koffie/thee in het dorpshuis. Raadslid Sytze Holtrop is hierbij aanwezig.

Haskerhorne – 20.00 uur worden er bloemen op de oorlogsgraven op het kerkhof gelegd door Dorpsbelang Haskerhorne in samenwerking met de protestantse gemeente Haskeroord. Iedereen die daarbij aanwezig wil zijn is welkom.

Joure – 19.15 uur verzamelen op de parkeerplaats achter de Hobbe van Baerdtkerk in Joure (achter de tamboers en schoolkinderen die klaarstaan). Vervolgens stille tocht richting park Heremastate. Om 20.00 uur vindt na het in acht nemen van twee minuten stilte de herdenking en kranslegging plaats. Naast het voordragen van gedichten door enkele kinderen n.a.v. de gedichtenwedstrijd rond het thema ‘Hoe voelt het om vrij te kunnen zijn?’ worden er kransen gelegd door scholen en diverse instellingen. Raadslid Gerda de Vries-Suierveld is bij deze herdenking aanwezig.
Na deze Nationale Herdenking is er in de Hobbe van Baerdtkerk aansluitend (20.45) een herdenkingsconcert. Uitgevoerd zal worden het Requiem van Gabriel Faure. Ook zullen er afscheidsbrieven van gedeporteerden worden voorgelezen tussen de delen van het Requiem. Toegang gratis, collecte bij de uitgang.
 
Langweer – Om 19.30 uur is de PKN-kerk geopend voor een samenkomst. De herdenking is om 20.00 uur.
Na afloop worden een paar gedichten voorgelezen en is er gelegenheid voor het aansteken van een kaars. Raadslid Ineke Swart-Jorna is hierbij aanwezig.

Lemmer – 19.10 uur verzamelen bij het oude gemeentehuis (Gedempte Gracht), stille tocht naar de oude begraafplaats in Lemmer. Hier worden bloemen gelegd bij het ereveld met oorlogsgraven en bij de graven van twee verzetsstrijders. Om 20.00 uur vindt, na het in acht nemen van twee minuten stilte, een kranslegging plaats bij het monument in de toren van de Nederlandse Hervormde kerk in Lemmer. Raadsleden Marc van Niekerk-Thie, Roel Roelevink, Ivo de Wolff en Janneke van der Werf-Vaatstra zijn bij deze herdenking aanwezig. Roel Roelevink legt bij de gedenknaald op het ereveld een bloemstuk, Marc van Niekerk-Thie een krans bij de toren van de N.H.-kerk. Ook leggen kinderen van de basisschool bij de toren een krans. Raadsleden Ivo de Wolff en Janneke van der Werf-Vaatstra leggen een bloemstuk op de graven van de twee verzetsstrijders.

Overdag worden bloemen gelegd bij de Joodse begraafplaats in Lemmer (13.30 uur), het monument voor Jozeph en Sarah Blok in Lemmer, het monument ‘Het kind is er nog’ in Echten en het oorlogsmonument op de begraafplaats in Echten. Burgemeester Fred Veenstra is hierbij aanwezig.

Nijemirdum – de oorlogsslachtoffers worden ook op de begraafplaats van Nijemirdum herdacht. Tot 19.45 uur verzamelen we op het plein voor de ‘Toer’, in stilte naar de graven, de klok wordt geluid en daarna het blazen van de Taptoe. Hierop volgen twee minuten stilte en worden twee coupletten van het Wilhelmus gezongen, waarna de kransen gelegd worden en er gelegenheid is om individueel bloemen te leggen. Daarna wordt nog een gedicht voorgedragen. Raadslid Jeltsje Piersma is bij de herdenking aanwezig.

Oudehaske – dit jaar vindt er een herdenking plaats in Oudehaske. Om 19.30 uur verzamelen bij het Kulturhûs voor de stille tocht naar de begraafplaats. De stille tocht begint om 19.40 uur. Op de begraafplaats worden, namens beide scholen, kerk en Dorpsbelang kransen bij de oorlogsgraven van Siebe en Durk de Ruiter gelegd.

Oudemirdum – 19.30 uur verzamelen voor de stille tocht bij MFC It Klif. De herdenking is om 20.00 uur bij het monument in het bos Elfbergen. Raadslid Geeske Holtrop-Hoekstra is hierbij aanwezig.

Ouwsterhaule – in de kom van Ouwsterhaule vindt van 19.30 tot 20.15 uur vlakbij de kerk en het monument van Jetze Veldstra, de jaarlijkse dodenherdenking van de Ouwster-Trijegeaën plaats. Muzikale omlijsting wordt verzorgd door muziekvereniging Excelsior. OBS Trijegeaster honk, die sinds het jaar 2000 het monument van Jetze Veldstra heeft geadopteerd, verzorgt de kranslegging.

Rottum – 19.45 uur verzamelen bij het Dorpshuis. Om 19.50 uur stille tocht naar het graf van de heer Renkema op de begraafplaats aan de Binnendijk te Rottum, waar om 20.00 uur de herdenking plaatsvindt. Leerlingen van basisschool De Ynset leveren hieraan een bijdrage. Raadslid Jan van Zanden is hierbij aanwezig.

Scharsterbrug – 19.40 uur begint bij de Nederlands Hervormde Kerk een stille tocht naar het gedenkteken bij de brug in de Hollandiastraat, waar om 20.00 uur de herdenking plaatsvindt. Wethouder Roel de Jong is bij deze herdenking aanwezig.

Sintjohannesga / Rotsterhaule –  19.15 uur samenkomst bij de kerk in Sintjohannesga. Vanaf daar gaat de stoet richting de begraafplaats naar het oorlogsmonument voor Richard Jung, waar ook de herdenking plaatsvindt. Na de herdenking is er bij De Grie mogelijkheid om na te praten. Raadsleden Jochum Meester en Thijs Maat zijn bij deze herdenking aanwezig.

Sint Nicolaasga – 19.30 uur verzamelen bij het Zalencentrum. Vervolgens 19.40 uur stille tocht naar het monument, waar tussen 19.45 en 20.00 uur Crescendo enkele muziekstukken speelt, gevolgd door een aantal sprekers. Om 20.00 uur vindt de herdenking plaats. Na de herdenking gaat de stoet terug naar het Zalencentrum. Wethouder Lucienne Boelsma is bij deze herdenking aanwezig.

Sondel – om 19.45 uur verzamelen op het kerkplein. Om 20.00 uur vindt er bij het graf van verzetsstrijder Jacobus Boomsma een herdenking plaats. Na de herdenking is er in het dorpshuis gelegenheid om na te praten en wordt er een kopje koffie/thee aangeboden aan alle aanwezigen. Wethouder Jos Boerland is bij deze herdenking aanwezig.

Terherne – om 19.30 uur afvaart bij ‘t Schippershuis Terherne aan de Buorren, naar het monument bij de oude sluis. De herdenking vindt om 20.00 uur plaats. Het monument bij de sluis is geadopteerd door de schoolkinderen van basisschool Bloei en groep 7 en 8 dragen een zelf geschreven gedicht voor. Wethouder Irona Groeneveld is bij deze herdenking aanwezig.

Wijckel – 19.45 uur verzamelen bij de kerk, rondgang rond het kerkhof naar het graf van Jeen Hornstra, waar om 20.00 uur de herdenking plaatsvindt. Raadslid Theo van Bruggen is hierbij aanwezig.

Vlaggen op 4 en 5 mei
Hang op 4 mei, de hele dag, de Nederlandse of Friese vlag halfstok ter nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers, dit kan tot zonsondergang (ca. 21.00 uur). We willen u vragen om alle andere vlaggen, waaronder reclamevlaggen, voor 18.00 uur in te halen. Op 5 mei kan de Nederlandse of Friese vlag de hele dag in top om stil te staan bij onze vrijheid.

Thema 2022 Vrijheid in verbondenheid
Vrijheid is een veelzijdig begrip. Daarom kiest het Nationaal Comité 4 en 5 mei ieder jaar een thema dat inspireert om herdenken en vieren aan elkaar te verbinden en om de historische gebeurtenissen in verband te brengen met de actualiteit wereldwijd. Dit jaar is dat thema ‘Vrijheid in verbondenheid’. Op www.4en5mei.nl vindt u meer informatie over de Nationale Herdenking en dit thema.

Herdenkingen met scholieren in april
In verschillende plaatsen in onze gemeente zijn lokale herdenkingen met scholieren; dit is vaak op de datum van de plaatselijke bevrijdingsdag. Doordat de drie basisscholen van Balk het monument aan het raadhuis in Balk (plaquette met namen) en basisschool De Stapstien het monument in Nijemirdum (Sânfearterhoeke) hebben geadopteerd, dragen ook zij hun steentje bij aan de traditie van herdenken en vieren in Nederland.

Deze herdenkingen met scholieren hebben inmiddels plaatsgevonden op 7 en 14 april. Wethouders Frans Veltman en Luciënne Boelsma waren hierbij aanwezig en hielden een toespraak. Leerlingen lazen gedichten voor. In Joure organiseert de Stichting Nationale Herdenking ieder jaar een fietstocht met de scholieren van het voortgezet onderwijs, langs de lokale oorlogsmonumenten. Ook dit jaar was hier weer veel deelname.