‘Opkopen van 500 tot 600 veehouderijbedrijven is ontoereikend’

24-10-2022 BALK – De stikstofcrisis vraagt om meer maatregelen dan het opkopen van 500 tot 600 veehouderijbedrijven in de omgeving van stikstofgevoelige Natura-2000-gebieden, zoals bemiddelaar Johan Remkes in zijn rapport heeft aangegeven. Het kabinet werkt aan een nieuw plan dat mogelijk circa 3500 veehouderijbedrijven treft. 

Het plan van Remkes schiet bijvoorbeeld tekort om bedrijven die in het Programma Aanpak Stikstof (PAS) konden volstaan met een melding te kunnen legaliseren. Ook wordt er onvoldoen reductie van de stikstof depositie mee bereikt om weer voldoende vergunningen te kunnen verlenen voor woningbouw en de aanleg van wegen. Dat staat in een ambtelijke notitie van het ministerie van LNV.

Met de legalisatie van PAS-melders is een emissie van 5,8 miljoen kilo ammoniak gemoeid. Uit een eerste analyse door het ministerie van LNV blijkt dat het opkopen van 700 bedrijven met een hoge belasting door stikstofemissie op natuurgebieden, onvoldoende is om alle PAS-melders te legaliseren. Hoeveel het er exact zijn wordt nog berekend.

Geef een reactie