Ook voor Adema lijkt 2030 niet heilig bij verlagen van stikstofdepositie

05-11-2022 BALK – Minister Adema van LNV stelt dat de doelen voor het verlagen van de stikstofdepositie in gebieden waar de natuur al goed hersteld is, ook wel een paar jaar later bereikt mogen worden dan in 2030. De minister verwijst naar het advies dat bemiddelaar Johan Remkes begin oktober deed aan het kabinet. Daarin ziet hij een duidelijke nuancering bij het hanteren van een deadline.

Remkes adviseerde het kabinet om ‘vooralsnog’ vast te houden aan 2030 voor halvering van de uitstoot. Hij pleitte daarbij voor twee meetmomenten in 2025 en 2028. Op basis van de tussenevaluaties zou dan nog met de datum voor het reductiedoel geschoven kunnen worden. Voorwaarde blijft dat de natuur zich moet herstellen. In een bijeenkomst met boeren in Drachten zei de LNV-minister dat hij blij is met de nuancering die Remkes in zijn advies aangeeft.

Adema is geen voorstander van de aanbeveling van Remkes om het Nederlandse grondgebied op te delen in vier zones om duidelijk maken welke vorm van landbouw er mogelijk is. Ook bij diens voorstel om de 500 tot 600 bedrijven die de grootste stikstofdepositie op natuurgebieden veroorzaken binnen een jaar uit te kopen, zet hij een vraagteken.  De minister heeft ‘grote twijfels’ of dat wel binnen de termijn van een jaar gaat lukken.

Geef een reactie