Onduidelijk waar schade door uitspraak over emissiearme stal geclaimd kan worden

12-09-2022 BALK – De Raad van State oordeelde woensdag 7 september dat vergunningverlenende overheden er niet op mogen vertrouwen dat bij 2 emissiearme stalsystemen de emissie daadwerlijk met dezelfde factor wordt verlaagd als waarmee ze in de lijst van de Regeling ammoniak en veehouderij worden vermeld. Voor boeren die in goed vertrouwen in deze systemen hebben geïnvesteerd dreigt een forse schade. Daarbij rijst de vraag waar ze deze schade zouden moeten verhalen. 

LTO meent dat de overheid gedupeerde boeren financieel moet compenseren. De brancheorganisatie van stallenbouwers Betonhuis, wijst ook naar de overheid wanneer wordt geconstateerd dat de emissieberekeningen voor de stallen niet blijken te kloppen. Ook landbouworganisatie Agractie meent dat boeren mochten vertrouwen op de werking van de stalsystemen, omdat ze door de overheid zijn gecertificeerd en goedgekeurd.

De rekenfactoren voor de emissie van tientallen soorten stalsystemen staan in een lijst van de Regeling ammoniak en veehouderij. Opname van een systeem in deze lijst geldt als een officiële goedkeuring. Voor actualisatie van emissieberekeningen in de lijst is het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verantwoordelijk. Dat de emissiecijfers ook worden gebruikt voor de verlening van natuurvergunningen is echter bepaald door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Geef een reactie