Omwonenden Luts geïnformeerd over isoleren, subsidies en warmtenet

04-05-2023 BALK – Wat zijn de mogelijkheden om de oudere en soms monumentale panden in het beschermde dorpsgezicht rond de Luts te verduurzamen en te isoleren? Op deze vraag werd onlangs uitgebreid ingegaan tijdens een speciale informatiebijeenkomst van Eigen Warmte Balk voor de direct omwonenden van de Luts.  

Ongeveer dertig inwoners en ondernemers kwamen naar De Treemter. De avond was georganiseerd door Eigen Warmte Balk, het duurzame project voor en door Balksters waarmee wordt gestreefd naar aardgasvrij wonen en werken in Balk in 2030. De informatiebijeenkomst richtte zich specifiek op de omwonenden van de Luts om een aantal redenen. “Uit ons haalbaarheidsonderzoek blijkt dat de woningen aan de Van Swinderenstraat, Gaaikemastraat, Raadhuisstraat, Lytse Side en Meerweg kunnen aansluiten op een warmtenet”, vertelde Goffe Venema, projectleider van Eigen Warmte Balk. “Daarbij is het wel belangrijk dat een woning met warmtenet op 70 graden aangenaam warm wordt. In de genoemde straten hebben we te maken met oudere woningen en monumentale panden. De bouwjaren variëren van 1633 tot 2012. Verder heeft een deel van de Luts een beschermd dorpsgezicht. Dat alles vraagt om maatwerk als je wilt verduurzamen.” 

Inzicht krijgen
Goffe Venema gaf aan dat Eigen Warmte Balk met de informatiebijeenkomst graag meer duidelijkheid wil krijgen over het energieverbruik, de huidige verwarmingssystemen en een aantal andere punten die met de gebouwen te maken hebben. Alle bezoekers kregen hiervoor een vragenlijst voorgelegd. “Op die manier kunnen we zien wat er nodig is om ook in deze panden het warmtenet te kunnen realiseren.” Eigen Warmte Balk had voor de informatiebijeenkomst twee gastsprekers uitgenodigd. Dorien Haagsma, beleidsadviseur monumentenzorg bij gemeente De Fryske Marren, en Eefje van Duin, directeur-bestuurder Monumentenwacht Fryslân, gingen in op hoe je kunt isoleren en welke subsidiemogelijkheden er zijn. 

Aansluiten op warmtenet
Goffe Venema sprak de hoop uit dat de omwonenden van de Luts hun voordeel kunnen doen met alle informatie. “We hopen ook dat de pandeigenaren overwegen om aan te sluiten op het warmtenet. Natuurlijk is dit voor iedereen een eigen keuze. Voor de realisatie van het warmtenet in Balk hebben we een aansluitgraad van 80 procent nodig. Ook van de panden rond de Luts. Op basis van de vragenlijsten lijkt de interesse gelukkig aanwezig. Helaas kunnen we nog geen uitspraken doen over wat een aansluiting op het warmtenet gaat kosten. Daarvoor is er nog meer uitwerking nodig. We willen namelijk geen valse verwachtingen wekken. Maar het doel is om ervoor te zorgen dat het voor iedereen haalbaar wordt. Daar gaan we voor.”  

Over Eigen Warmte Balk
Eigen Warmte Balk is sinds 2020 actief en begon onder de projectnaam ‘Warmtenet Balk’. Het project is een initiatief van Energie Coöperatie Gaasterland, Gemeente De Fryske Marren, woningcorporatie Dynhus, AVK Plastics, Plaatselijk Belang Balk Vooruit en ondernemingsvereniging Eigen Haard / De Stikke. Zij ondertekenden met elkaar een intentieverklaring waarin ze de ambitie vastlegden om tot een aardgasvrije en CO2-neutrale warmtevoorziening te komen. Uit het haalbaarheidsonderzoek bleek dat een groot deel van Balk op een warmtenet kan aansluiten. Voor de wijken aan de randen van Balk lijkt de inzet van warmtepompen een betere optie. Daarom is in juli 2022 de naam veranderd in ‘Eigen Warmte Balk’ en wordt er vervolgonderzoek gedaan. 

Geef een reactie