Officiële bekendmakingen week 25 (2024)

21-06-2024 BALK – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl

21-06-2024 – Roazebosk 10, 8517 HB Scharsterbrug: aanvraag omgevingsvergunning vergroten van de kapconstructie. (Z.798165)

21-06-2024 – Hoogemieden 3, 8531 XM Lemmer: verleende omgevingsvergunning plaatsen van een tinyhouse. (Z.786260)

21-06-2024 – Markant 48, 8561 HD Balk: aanvraag omgevingsvergunning plaatsen van een nieuw aangebouwd bijgebouw. (Z.797969)

21-06-2024 – De Fryske Marren – Jaarmarkt en Oldtimershow – Sint Nicolaasga

21-06-2024 – De Rijlst 40, 8521 NK Sint Nicolaasga: aanvraag omgevingsvergunning verbouwen en uitbreiden van de woning. (Z.798019)

21-06-2024 – Joure (JRE00) D 4788: melding toepassen van grond of baggerspecie op of in de landbodem. (Z.797924)

20-06-2024 – Tjeukemeerstraat 16, 8531 RM Lemmer: aanvraag omgevingsvergunning verbouwen en uitbreiden van de woning. (Z.791161)

20-06-2024 – Stinsenwei 16, 8571 RJ Harich: aanvraag omgevingsvergunning aanpassen van de toren i.v.m. verbeteren van de ventilatie. (Z.797896)

20-06-2024 – Verzoeklocatie 2024061701525, Langweer (LWR02) M 883: melding Kadewerk Marekritte. (Z.797970)

20-06-2024 – Doraweg 18, 8531 PW Lemmer: aanvraag omgevingsvergunning uitbreiden van de ligboxental t.b.v. opslag. (Z.797656)

20-06-2024 – Huningspaed te Oudemirdum: verleende vergunning bouwen van een woning (OV 20230757)

19-06-2024 – Buorren 33 te Terherne: verleende vergunning realiseren van een nieuwe schuur en het slopen van bestaande bijgebouwen/schuren (OV 20240005)

19-06-2024 – Straatweg 71 Lemmer: verleende vergunning bouwen van een bedrijfspand met bedrijfswoning (OV 20230007)

19-06-2024 – Doraweg 18, 8531 PW Lemmer: melding uitbreiden van de ligboxenstal tbv opslag / stalling. (Z.797658)

19-06-2024 – Nijehaske (NEK00) L 1962: melding graven in bodem met een kwaliteit onder of gelijk aan de interventiewaarde bodem. (Z.797654)

19-06-2024 – Beukenlaan 3, 8536 TK Oosterzee, Verzoeklocatie 2024061201545: aanvraag omgevingsvergunning isoleren en opnieuw bekleden van de voorgevel . (Z.797297)

19-06-2024 – Sondelerdyk 2, 8565 GD Sondel: melding toepassen van grond of baggerspecie op of in de landbodem. (Z.797646)

19-06-2024 – Gaastweg, Heemstrastraat, Vegilinstraat, Wilhelminastraat en Omloop – Sint Nyk: verleende evenementenvergunning organiseren van een jaarmarkt en een oldtimershow (EV 20240079)

19-06-2024 – C. Faberleane 3 te Sint Nicolaasga: verleende evenementenvergunning organiseren van een marathon met hindernissen (EV 20240087)

19-06-2024 – Murnserdyk 8, 8573 WN Mirns: aanvraag omgevingsvergunning wijzigen van de bestemming. (Z.797626)

19-06-2024 – Joure, Midstraat 35/35A: geweigerde vergunning voor het bouwen van een pakhuis/opslagruimte (OV 20220607)

19-06-2024 – Johannes Nagelhoutlaan 24 te Bakhuizen: verleende evenementenvergunning organiseren van de regiowedstrijd SC Heerenveen (EV 20240098)

19-06-2024 – Hoitebuorren 10, 8566 JE Nijemirdum: aanvraag omgevingsvergunning vervangen van de schuur en inrichten als mantelzorgwoning. (Z.797293)

19-06-2024 – Plattedijk, Nieuwedijk en Industrieweg te Lemmer: verleende vergunning vervangen van de klinkerverhardingen, vervangen van de asfaltdeklaag, verplaatsen van inritten, aanbrengen van een trap richting strand en bijkomende werkzaamheden (OV 20230685)

19-06-2024 – Novacplein te Oosterzee en Haskeplein te Balk: verleende standplaatsvergunning (SV 20240015)

19-06-2024 – It String 15, 8511 AB Goingarijp: Verlenging beslistermijn aangevraagde omgevingsvergunning uitbreiden van de (recreatie)woning. (Z.789582)

19-06-2024 – Roggemole 32, 8531 WB Lemmer: aanvraag omgevingsvergunning plaatsen van een hekwerk. (Z.797212)

19-06-2024 – Grote Beer 17, 8531 MK Lemmer: verleende omgevingsvergunning plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde. (Z.788796)

19-06-2024 – Parkstraat 68, 8531 KC Lemmer, Parkstraat 70, 8531 KC Lemmer, Parkstraat 70A, 8531 KC Lemmer, Parkstraat 66, 8531 KC Lemmer: aanvraag omgevingsvergunning bouwen van drie woningen. (Z.797644)

19-06-2024 – Oosterzee (OTZ00) L 1003: verleende omgevingsvergunning (BOPA) voor het bouwen van een schuurwoning. (Z.783914)

19-06-2024 – De Bûterkamp 3, 8567 LM Oudemirdum, Verzoeklocatie 2024061300541: melding realiseren van een opslagplaats tbv vaste mest en restproducten. (Z.797484)

18-06-2024 – Molenweg 8A, 8536 TL Oosterzee, Verzoeklocatie 2024061301309: melding Werkzaamheden aan kabels/leidingen. (Z.797509)

18-06-2024 – Agenda Petear

17-06-2024 – Boeresingel 14, 8501 CG Joure, Boeresingel 4, 8501 CG Joure, Boeresingel 6, 8501 CG Joure, Boeresingel 12, 8501 CG Joure, Boeresingel 20, 8501 CG Joure, Boeresingel 22, 8501 CG Joure, Boeresingel 28,

17-06-2024 – Lijnbaan 2, 8531 JR Lemmer, Verzoeklocatie 2024041801507: Verlenging beslistermijn aangevraagde omgevingsvergunning uitbreiden van het appartementencomplex (wijziging verleende OV 20230239). (Z.789430

17-06-2024 – Fahrenheitweg 2, 8503 AE Joure, Verzoeklocatie 2024061200380: aanvraag omgevingsvergunning plaatsing van een zeecontainer voor 4 maanden i.v.m. een te testen apparaat. (Z.797200)

17-06-2024 – Jongebuorren 17, 8493 LX Terherne: aanvraag omgevingsvergunning plaatsen van een nieuwe trap . (Z.797378)

17-06-2024 – Taanderij 10A, 8531 WD Lemmer: melding 2223-vervaardigen van kunststof producten voor de bouw. (Z.797399)

17-06-2024 – It Reidlân 13, 8502 CE Joure: verleende omgevingsvergunning doorbreken van de muur. (Z.787553)

17-06-2024 – Heerenhoogweg 1, 8563 AK Wijckel: aanvraag omgevingsvergunning tijdelijke vergunning voor het uitbreiden van de boomkwekerij. (Z.797193)

17-06-2024 – Mededeling voornemen tot verkoop gemeentegrond

17-06-2024 – Beuckenswijkstraat 56, 8565 HH Sondel, Beuckenswijkstraat 58, 8565 HH Sondel, Verzoeklocatie 2024031500015: verleende omgevingsvergunning aanleggen van een kabeltracé. (Z.784900)

14-06-2024 – Tjotter 19, 8531 DE Lemmer: aanvraag omgevingsvergunning realiseren van een opbouw op de garage. (Z.797074)

14-06-2024 – Beukenlaan Z 40, 8567 HG Oudemirdum: aanvraag omgevingsvergunning bouwen van een recreatiewoning op plek van de bestaande recreatiewoning. (Z.797189)

14-06-2024 – Ludgerusstraat 17, 8561 BP Balk: aanvraag omgevingsvergunning plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning. (Z.797060)

14-06-2024 – De Bûterkamp 1, 8567 LM Oudemirdum: aanvraag omgevingsvergunning plaatsen van een kleine windmolen t.b.v. eigen gebruik. (Z.796962)

14-06-2024 – Vastgesteld bestemmingsplan Lemmer – Pampusstraat, Parkstraat

14-06-2024 – Jousterweg 76, 8465 PL Oudehaske: melding toepassen van grond of baggerspecie op of in de landbodem. (Z.797202)

14-06-2024 – Buren 20, 8536 TJ Oosterzee: verleende omgevingsvergunning vervangen van het dak en dakvorm . (Z.792635)